Tänu

103

Kambja kool tänab Juhan Sakurit, kes kultuuritöötajana oli alati koostööaldis ja abivalmis.

Kino maale