Lasteaiaõpetajale pakutakse tööd

134

Kambja Lasteaed Mesimumm kuulutab välja konkursi

LASTEAIAÕPETAJA

ametikohale.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata 22. detsembriks 2006
aadressile: Kesk 4, 62001 Kambja, Tartumaa.
Täiendav info tel: 741 6496, 741 6201, e-post: lasteaed@kambja.ee.

Kino maale