Suurejooneline sünnipäevakink

151

Kuuste raamatukogu 80. sünnipäeval jagus õnnitlejaid ja kingitoojaidki, mille eest kõigile suur tänu

Suurejoonelisima kingitusega tuli sünnipäevale kirjastuse Grenader juhataja Aimur Kruuse, kes lisas raamatukogu riiulitele 74! oma kirjastuse raamatut. Kirjastus Grenader annab välja peamiselt kõrgekvaliteedilisi rikkaliku fotomaterjaliga illustreeritud ajaloo- ja turismiraamatuid ning kauneid fotoalbumeid. Kõiki neid kingipakis rohkesti leiduski. Nii mõnigi seni rahanappuses hankimata jäänud raamat on meil nüüd olemas.

Ajalooraamatutest väärivad nimetamist Mart Laari mahukas uurimus ärkamisaja eestvedajatest pealkirja all “Äratajad” ning sama autori fotorohke väike ajaloosari, samuti Donald Koppeli fotoalbum eestlastest II maailmasõjas, Jüri Kuuskemaa keskaegseid Tallinna käsitöölisi tutvustav “Hea töö headele inimestele” ning raamat eesti peremärkidest. Memuaarisari “Aja lood” sisaldab eestlaste kirjusid elusaatusi omariikluse algusaegadest tänapäevani.

Eestit ja Lätit tutvustavate kaunite pildiraamatute lisaväärtuseks on see, et neid on meil nüüd kümne rahva keeles, naabritest kuni jaapanlasteni välja. Ja kenad fotoalbumid Eestimaa eri paigust rõõmustavad lihtsalt silma.

Jääb vaid lisada, et kingipaki maksumus on ligilähedane Kuuste raamatukogu poole aasta raamatute tellimisrahale, sisuline väärtus hindamatu.

Aitäh, Aimur!

Kuuste raamatukogu juhataja Heli Nemvalts

Kino maale