Eriolukord on lõpuks läbi!

319

9. aprillil avaldas statistikaamet koos mobiilside operaatoritega koostatud Eesti elanike mobiilide andmetel põhineva analüüsi, kus uuriti, kas eriolukorras kehtestatud piirangud ja nõuded on inimeste rändamist vähendanud või mitte. Kõige enam oli peamises asukohas püsimise aeg suurenenud Harjumaal ja Tartumaal Kambja vallas.

Oleme tänulikud kõigile Kambja valla elanikele, kes selle keerulise aja jooksul suutsid säilitada kainet mõistust ning eriolukorra reeglitest kinni pidasid. Tänu teie mõistmisele ei suutnud koroona meie vallas suurt kahju teha. Kuigi ka meil oli neid peresid, kelle igapäevast majanduslikku seisundit see raske aeg mõjutas ja kellele seetõttu tuge pakkusime. Vabastasime pered ajutiselt lasteaiakohatasust, korraldasime abivajajatele koolitoidu jms. Pakkusime teenuseid eriolukorrast tulenevalt. Vallavalitsus töötas iga päev – IT-süsteemid on meil heal tasemel, seetõttu said vallavalitsuse töötajad suurema vaevata tavapäraselt kontoritöölt kodukontoritesse ümber lülituda. Eriolukord õpetas sedagi, et peame veelgi rohkem panustama e-teenustele, et igapäevatoimetused mugavamaks muuta.

Püsige terved ja nautige Eestimaa suve! Sportige meie kergliiklusteedel ja spordiväljakutel. Andke panus kohalikku ettevõtlusesse, jälgige ja uurige, kuidas ehitatakse Tõrvandis lasteaeda ning renoveeritakse Ülenurme gümnaasiumi staadioni ja Kuuste kooli.

Kohtume 20. augustil kogukonnapäeval Ülenurmes!

VALLAVALITSUS

Kino maale