Vallavalitsus oli eriolukorrast hoolimata toimekas

452
Joonis: Papli tänava rekonstrueerimine.

Kuigi eriolukorra kehtestamine tuli halva üllatusena ja korraks vallaelu justkui tardus, ei jäänud vallas elu siiski seisma ja planeeritud tegemised kulgesid ikka omasoodu.

Tõrvandis uue lasteaiahoone ehitustegevus on graafikujärgne, see tähendab, et 1. jaanuaril 2021 avame uue lasteaia.

Kuuste kool

Kuuste kooli renoveerimist lubas eriolukord alustada sel aastal juba lausa aprillikuus – hoone jäi ju tühjaks, sest lapsed suunati koduõppele ja kogu õppetöö internetti. Tänavu toimetatakse hoones sees. Uue vormi ja sisu saavad kõik klassiruumid, kabinetid, koridorid ja raamatukogu.

Kuuste kooli vana mõisamaja renoveerimine on kaasa toonud väga palju ebameeldivaid üllatusi. Ehitajaga koos oleme raskused ületanud ning praegu sujub ehitus plaanipäraselt. Järgmise aasta suvel tehakse korda fassaad. Koolipere ootabki juba, et sügisel tavaellu naasta ja oma mõnusas koolimajas õppetööd alustada.

Ülenurme gümnaasiumi staadion

Algab Ülenurme gümnaasiumi staadioni renoveerimine, see töö on jagatud mitmesse etappi. I etapi töödeks allkirjastasid hankelepingu OÜ Sahkar TT juhatuse liige Lauri Roosiorg ja vallavanem Aivar Aleksejev.

Esimeses etapis renoveeritakse staadioni rajakate ja mängualad, teises etapis tribüün ja piirdeaed. Ülenurme gümnaasiumi staadioni renoveerimise riigihanke I etapi maksumus on 770 950,36 eurot. 210 000 eurot saime maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest (MATA), ülejäänud summa kaetakse COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks antavast toetusest.

II etapi tööde kohta kuulutatakse riigihange välja juba sel suvel.

Kätte on jõudnud kõige kiirem aeg teedeehituses.

Valminud on Tõrvandi alevikus Papli tänava projekt. Ettevalmistamisel oleva hanke tulemusel paranevad oluliselt Tõrvandi aleviku inimeste liikumisvõimalused ja turvalisus.

KRISTI KULL,
valla arendusjuht

 

Kino maale