SW Energia OÜ alustas kütteperioodi Tõrvandi katlamajas

204

Hoonete soojakraanide avamise kuupäeva otsustab iga majaesindaja ise tarbijate soovidele tuginedes! Oluline on enne soojakraanide avamist veenduda, et kogu maja küttesüsteem on töökorras ja ei esine süsteemis lekkeid, eriti puudutab antud info neid hooneid, kus on teostatud küttesüsteemi remonttöid! Vajadusel õhutage küttesüsteemi!

Kui on muutunud kontaktandmed (juhatuse vahetus, uued meiliaadressid, kontakttelefoninumbrid), siis palun meid kindlasti informeerida, et meie poolt edastatud teated jõuaksid iga tarbija esindajani.

Soovime kõigile sooja tuba ja tugevat tervist!

Rita Kiisk
kliendihaldur
SW Energia OÜ

tel +372 447 7861
e-post rita.kiisk@swenergia.ee
www.swenergia.ee

 

Kino maale

Kommenteeri: