Rahvusvaheline ettevõtluskoolitus 15-18 aastastele tüdrukutele

154

Tartu loomemajanduskeskus ootab tütarlapsi vanuses 15-18 osalema projektis BE the Future, mille eesmärgiks on tutvustada, mida tähendab olla ettevõtja.

Tartu LMK koostöös Läti partneriga Green and Smart Technology Cluster ja Rootsi partneriga Emax Sweden Economic association korraldavad 6-kuulise rahvusvahelise koolituse, et õpilased saaksid proovida, mida kujutab endast ettevõtjaks olemine.

Projekt on suunatud Rootsi, Läti ja Eesti 15-18-aastastele tütarlastele eesmärgiga tõsta nende teadlikkust enda kui tööandja võimalustest tööturul, kujundada nende hoiakuid ettevõtlustegevuste suhtes ning julgustada testima oma äriideid, näitamaks ettevõtlust kui ühte karjäärivaliku võimalust. Ettevõtlus on noortele tööturule sisenemiseks üheks tõhusaks vahendiks. Kuid isegi siis, kui neil on olemas ettevõtlusambitsioonid, ei tähenda see veel eduka äri teket.

BE the Future on jaotatud kolmeks koolitustsükliks, millest iga tsükkel kestab 6 kuud. Esimene tsükkel algab juba selle aasta novembris ning lõppeb 2021. aasta aprillis. Koolitus algab avaüritusega, mis viiruse leviku tõttu toimub sellel korral igas riigis eraldi. Eesti, Läti ja Rootsi õpilased on ühendatud videosilla teel. Novembrist kuni aprillini nõustavad kohalikud mentorid noorte tiime ning loodetavasti saab aprillis juba sõita üheskoos Lätti lõpuüritusele, kus valitakse ka esimese tsükli parim ettevõte, kes saadetakse võidureisile Berliini.

Väljakutse ettevõtlikele tütarlastele!

Kui oled veel noor 15-18-aastane tütarlaps, kuid tead juba praegu, et sinust võiks saada kunagi ettevõtja, siis ootame sind rahvusvahelisse programmi BE The Future.

→ Idee olemasolu pole oluline. Oodatud on kõik!

→ Aitame sul leida meeskonna!

→ Sind juhendavad kogu programmi vältel erinevad coach’id ja mentorid

→ Programm osalevad õpilased nii Eestist, Rootsist kui ka Lätist

→ Programm toimub inglise keeles

→ Transport, ööbimine, catering on sulle kogu programmi vältel tasuta!

Programm pakub võimalust:

→ testida ja arendada ärilist mõtlemist

→ proovida koostöötamist rahvusvahelises meeskonnas

→ küsida nõu edukatelt ettevõtjatelt

→ saada mentortuge terve programmi jooksul

Rohkem infot: http://bethefuture.global ja LMK kodulehel

https://loovtartu.ee/lmk/uldinfo/lmk-projektid/15-tartu-loomemajanduskeskus/projektid/504-2020-2022-kesk-laeaenemere-programmi-2014-2020-projekt-be-the-future

Registreeri siin: http://bethefuture.global/apply-now

Kuidas kõik välja näeb?

NB! 16. oktoober 2020  – viimane päev avalduse saatmiseks!

13.-15. november 2020 – AVAÜRITUS

Avaüritus toimub Eesti õpilastele Tartus, kus video vahendusel kohtutakse osalejatega Rootsist ja Lätist.

Nädal enne avaüritust: toimub veebis osalejate kohtumine coach’idega ja osalejate jagamine meeskondadeks. Kasutatakse Whereby rakendust, mis on väga lihtne ja arusaadav.

Kuidas ette valmistuda?

→ palume kõigil kaasa võtta laptop

→ kellel veel ei ole, palume teha gmail’i konto

→ registreerida ennast Brella keskkonnas

November – aprill 2020 – kord kuus kohtumised oma mentoriga, kus räägitakse, mida vahepeal on tehtud, millised on olnud probleemid ja mida kavatsetakse edasi teha.

15.-18. aprill 2020 – Finaalüritus toimub Lätis

Juuni 2020 – Auhind! Üks meeskond saab võimaluse reisida Berliini!

Projekt “Be The Future” on rahastatud Euroopa Regionaalfondi Kesk Läänemere programmi 2014-2020 vahendistest.

Kino maale