Kogutakse ideid kogupere puhke- ja spordipargi rajamiseks

1196
Ülenurme alevikus asuva Jõeveere maaüksusele on plaanis rajada kogupere puhke-, spordi- ja virgestusala.

Kambja vallavalitsus on algatanud Ülenurme alevikus asuva Jõeveere maaüksuse detailplaneeringu eesmärgiga rajada sinna puhke-, spordi- ja virgestusala. 23 ha suurune planeeringuala paikneb Ülenurme alevikus Porijõe ja Kaasiku, Luha tänava ning Mõisniku tänava elamupiirkonna vahelisel alal.

Mängides puhata või puhates mängida ei taha ainult lapsed, vaid ka täiskasvanud. Seetõttu korraldab Kambja vallavalitsus avaliku ideekorje konkursi, et kaasata maaüksuse planeerimistegevusse ka elanikud. Elanike kaasamisega saab parema nägemuse sellest, millised on elanike ootused ja soovid Jõeveere maaüksuse kasutamisel, millised tegevused on eelistatud.

Idee saab esitada igaüks

Esitatud idee peaks olema suunatud avalikkusele ja pakkuma huvi võimalikult suurele sihtgrupile. Esitatud ettepanekud avaldatakse vallaveebis.

Peale ideekorje lõppu vaatab vallavalitsus üle kõik laekunud ideed ning valmistab täiendavalt juurde sisendi detailplaneeringu koostamiseks. Peale eskiislahenduse koostamist-valmimist korraldab vallavalitsus kindlasti eskiislahenduse avaliku väljapaneku, kus kodanikel on võimalik tutvuda koostatud lahendusega ning avaldada arvamust valminud lahenduse kohta. 

Ettepanekuid saab saata 10. novembrini.

 

Kino maale