Kambja valla noored esitlesid Hiiumaal enda loodud veebilehte minuidee.ee

90

KMeie ühisprojekt, mille koostööpooled on Kambja, Kastre ja Põlva vald ning MTÜ Õnnemaa, hakkab lõppema. Koostööpiirkonna nimeks on KTG Ülenurme. Projekti viimane osa, esitluskohtumine Hiiumaal, toimus 23. – 25. oktoobril Pühalepa vaba aja keskuses, kus filmisime Hiiumaa noortele tehtud esitlust, et tutvustada projekti jooksul (2019. -2020. a) noorte endi loodud veebilehte minuidee.ee.

Projekti filmimisel osalesid Ülenurme, Tõrvandi ning Kambja pere- ja noortekeskused, Kuuste kool, Roiu noortekeskus ja Vastse-Kuuste avatud noortekeskus. Projekti rahastaja haridus- ja noorteamet paneb meie materjalist kokku video, mida siis hiljem on võimalik näha ka teistel noortel ja noorsootöötajatel üle Eesti. Noored olid väga tublid, sest nad ise filmisid kogu tegevust Hiiumaal ning esinesid oma esitlusega kaamerate ees. Kahe aasta jooksul on noored õppinud koostööoskust, delegeerimisoskust, esinemisoskust ning on saanud palju julgemaks ja enesekindlamaks. Projektis osalemine on neis arendanud suhtlemisoskust ja meeskonnatööoskust ning julgust viia oma unistusi ellu. Preemiaks said nad Hiiumaal külastada Emmaste noortekeskust, jalutada Sääretirpi, külastada villavabrikut, Ristimäge ning käia veediskol ning kummitavas Suuremõisa lossis ööekskursioonil.

Täname Hiiumaa noorsootöötajat Klaire Leigrit, Suuremõisa giidi Sirje Heinmaad, OÜd Lossi Catering (Padakonn), OÜd Katres (Kati söögituba) ja Emmaste vaba aja keskuse juhatajat Anne-Mall Reinu imelise ja sooja vastuvõtu eest Hiiumaal ning bussijuht Priit Paidet, Ivar Siimot ja Avo Alliksaart OÜst Agris turvalise sõidu eest!

MERILI TOMIKAS,
projektimeeskonna liige,
Roiu noortekeskuse noorsootöötaja

Kino maale