Kedrafest Uhti kõrtsis

119
UHTI KÕRTSINÕU 2020 ja selle valmistaja Kaur Vasli.

Teada on, et maanteekõrtside hiilgeaeg algas 19. sajandi keskpaiku. Suurim viinamõõt oli aam, seda loeti hobusekoormaks. Kõrtsis pidi olema vähemalt kolmandik-aamine puukeha, millega mõisa viinaköögist viina kohale toodi ja neli vaskkruusi – ühetoobine, pooletoobine, veerandtoobine ja kümnendiktoobine. Need olid tembeldatud ja kasutusel viinamüügi mõõduna. Toop oli 1,2 liitrit. Veerantoobine kruus oli kortel, see oli siis umbes 300 ml – ühe mehe jaoks juba kõva kärakas. Saksa soost mõisnikud olevat lääne kultuuri kaitseks lisanud veel kümnendik-toobise mõõdu. Seda olevat meeste kõnepruugis nimetatud „pisukene viin” ja sellega tehti kõrtsi minnes algust. Pärast tulid „suured viinad”, kui heldus käe sisse surises ning jutuajamine pikemaks venis.

Selline tore lugu annab põhjuse, miks kõrtsis, mis juhtumisi asub Kambja vallas, ühe võistluse läbiviimisel ajaloolisi mahuühikuid kasutada. Lisades traditsioonilise materjali – savi, saamegi siduda olnu ja oleva – teha potikedral kõrtsinõusid kõrtsile sobilikes mahuühikutes.

Kedrafest sai ellu kutsutud selleks, et kõik potikedrad, mis nukralt panipaikades seisavad, rohkem kasutust leiaksid; et Uhti Kõrtsi õue peal asuv puupõletusahi toimivamaks ning huvilistele atraktiivsemaks muuta. Ootame kõiki vallas tegutsevaid keraamikahuvilisi koos oma potiketradega õppetreimistest osa saama, oskusi lihvima ja uusi võtteid omandama! Treimine on ütlemata mõnus ja teraapiline tegevus, kuid vaatamata näilisele kergusele on potikedral treimine siiski keeruline ja nõuab aastatepikkust harjutamist ja väga head keskendumist.

Esimene Kedrafest toimus Uhti kõrtsis 13. augustil 2017. Sealt alates on korraldajad otsustanud, et kõik savitööhuvilised, kes soovivad potikedral oma kätega midagi valmistada, on oodatud Uhtile augustikuu teisel pühapäeval. Uhti kõrtsist on sel päeval oodatud läbi astuma kõik vallakodanikud, et ise oma silmaga üle vaadata, mida seal Uhti kõrtsi territooriumil Kedrafesti raames tehakse. Kel soov, saab ka ise potikedra taha istuda, käed saviseks teha ja mõne imeviguri valmis treida. Sellekski on meil aeg ette nähtud. Lastele oleme ikka korraldanud savitöötuba, kõik huvilised on oodatud.

Selle aasta 9. augustil toimus Kedrafest veidi teisiti kui varem. Kedrafesti Facebookilehel sai jälgida Kaur Vasli savist pudeli treimise õpetust ning kuulata/vaadata Annes Andressoni loengut eesti savidest. Kõik kontaktkoolitused asendasime videosildadega. Kohapeal toimus vaid potikedral treimise võistlus Uhti kõrtsinõu 2020, mis Facebookis ka videosillana edastati. Ülesandeks oli treida pudel, mille mahutavus peale kõrgkuumuspõletust oleks üks toop ehk 4 kortlit ehk 4×0,3074 l (19. saj mahuühik). Võistluspäeval said välja hõigatud osad preemiad, kuid peapreemia kuulutasime välja tavapärase Saku Suurhalli Mardilaada lava asemel 7. novembril Uhti kõrtsi virtuaalse Mardilaada laval žürii valvsa pilgu all. Žüriisse kuulusid Virve Tuubel – Eesti rahvakunsti ja käsitöö Liidu esindaja, Kristi Kull – Kambja valla esindaja, Eva Krivonogova – keraamikute esindaja.

Kedrafest 2020 peapreemiaga pärjatud
Kaur Vasli koos võidutööga UHTI KÕRTSINÕU 2020

Kedrafest 2020 potikedral savist treitud võistlustööde mahumõõtmisel selgus peapreemia ja tiitli Uhti kõrtsinõu 2020 võitja, kelleks osutus Kaur Vasli. Lisaks sai Kaur eripreemia kõige disainilikuma töö eest ja preemia Publiku lemmik 2020. Publikupreemia määrati visuaalse vaatluse põhjal kohapeal ja Facebookihääletuse põhjal.

Žürii andis preemia visuaalse vaatluse põhjal täpseima mahutavuse eest võistluspäeval Igor Smirnovile, funktsionaalsuspreemia Kai Paksule, loomingulisuse preemia tiivulise pudeli eest Priit Allasele. Anne Käis pälvis eripreemia kõige naiselikuma, kõrtsiroosilikuma töö eest.

Kedrafestil treitud võistlustööd

Järgmisel aastal on lähenemas viies Kedrafestiaasta. Milliseid esemeid siiani oleme võistlustel valmis treinud? Kedrafest 2017 võistluse ülesandeks oli valmistada kõrtsianum, millesse peale kõrgkuumuspõletust mahub 1 kortel e 0,3074l viina. Kedrafest 2018 potikedral treimise võistluse ülesandeks oli treida kõrtsinõu, mille mahutavus peale kõrgkuumuspõletust oleks 1 toop ehk 4 kortlit ehk 4×0,3074l. Kedrafest 2019 ülesandeks oli treida kraapen, mille mahutavus peale kõrgkuumuspõletust oleks pool toopi ehk 2 kortlit ehk 2×0,3074 l.

Korra aastas oleme Kedrafesti raames korraldanud ka savist tööde põletust Uhtis puudega köetavas keraamikapõletusahjus. Põletusi on kolm aastat juhendanud keraamik Karin Kalman. Ka savist tööde puupõletusprotsess on olnud avalik ja kõik huvilised on saanud jälgida keraamikapõletust kui protsessi. On ju huvitav teada saada, kuidas ahju pakitakse, köetakse ja peale põletust kõik savinõud ahjust välja võetakse ning tulekeelte limpsitud anumad vaatamiseks ritta säetakse.

Kedrafesti võistlusel osales ka kõrtsi perenaine Kai.

Kedrafesti korraldamisega on selle algusaegadest alates toimetanud ning vahepeal lisandunud või taandunud järgmised inimesed: Astrid Hallik, Andri Viinalass, Tiina Konsen, Kai Paks, Aili Palm, Liis Jaamets, Kersti Leis, Eva Krivonogova ja Peep Puis. Kedrafest on sündinud paljude inimeste koostöös.

Kedrafest 2021 juhend on valmis. Kutsume kõiki vallas tegutsevaid savitöötegijaid võistlema! Järgmisel, 2021 aastal tuleb treida 3 kõrtsinõud. Kõik 3 kõrtsinõud peavad olema võimalikult identsed ja sarnase mahuga. Ühe savinõu mahutavus peale kõrgkuumuspõletust peab olema üks kortel ehk 0,3074l; kolm nõud kokku kolm kortlit ehk 0,9223 liitrit. Tuleb arvestada, et etteantud mahutavuse peab nõu saavutama peale kõrgkuumuspõletust. Mõõtmisele lähevad kolme triiki täis võistlustöö kokkuliidetud mahud. Huvi korral võtke ühendust tel 5342 8659. Olen alati nõus kõigile Kedrafesti võistlust puudutavatele küsimustele vastama.

Peale Kedrafesti võistluse, treimiskoolituste, loengu ja laste savitöötoa on 2021. aasta augustikuu teisel pühapäeval plaanis koostöös vallaga korraldada toidutee ja pottide laat Uhti kõrtsiesisel teel. Kõik vallaelanikud saaksid tulla pakkuma omatoodetud toidukraami ning kõik savimeistrid müüma oma loomingut. Plaanis on panna Kedrafestil treitud tööd oksjonile ning saadud raha annetada heategevuseks. Loodame, et plaanid ka teoks saavad ning üritust taas virtuaalseks ei pea muutma.

Kohtumiseni augustikuu teisel pühapäeval, 8. augustil 2021 ja ikka Uhti kõrtsihoones, selle õue peal ning toidu ja savipottidega ääristatud teel!

AILI PALM,
Kedrafest korraldustoimkonna liige,
savitreimisvõistluse korraldaja

Rohkem teavet: https://www.facebook.com/PotiKedraFest.

Kino maale