Kolmapäevast huvitegevusele kehtivad piirangud

662

Kambja vallavalitsuse erakorralisel istungil kehtestati piirangud huvitegevusele alates 02. detsembrist.

23.11.2020 korraldusega peatati ajutiselt 24.11.-01.12.2020 Ülenurme gümnaasiumis ja Tõrvandi spordihoones ning MTÜ Õnnemaa pere- ja noorte keskustes huvitegevus.

Alates 2. detsembrist toimub Ülenurme gümnaasiumis tavapärane õppetöö kõikidele klassidele, v. a 11. klass, mis jätkab distantsõpet kuni 6. detsembrini 2020.

Tartumaal on koroonaviiruse levik tõusutrendis, mistõttu nakkushaiguste ennetamiseks Kambja vallavalitsus peatab oma korraldusega COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks ajutiselt alates 02.12.2020 kuni vastava korralduse vastuvõtmiseni huvitegevus alljärgnevalt:

  • Ülenurme gümnaasiumis ja Tõrvandi spordihoones korraldatavad huvitegevused (välja arvatud Ülenurme gümnaasiumi õpilaste huviringide tegevus);
  • MTÜ Õnnemaa pere- ja noortekeskuste tegevus Ülenurmel, Tõrvandis ja Kambjas;
  • huvitegevus Ülenurme gümnaasiumi spordihoone jõusaalis.

Ülenurme gümnaasiumi siseruumides toimuv huvitegevus ja huviharidus on lubatud ainult Ülenurme gümnaasiumi õpilastele tingimusel, et on tagatud osalejate arv rühmas kuni 10 inimest ja ruumis-saalis viibib ainult üks grupp.

Huvi-ja spordiringide tegevus tuleb korraldada jätkuvalt distantsõppena või viia läbi välitingimustes.

Vaata korraldust

Kino maale