Jõeveere maaüksuse detailplaneering

307
Ülenurme alevikus asuva Jõeveere maaüksusele on plaanis rajada kogupere puhke-, spordi- ja virgestusala.

Ülenurme alevikus asuva Jõeveere maaüksuse detailplaneering on algatatud Kambja vallavalitsuse 12.03.2020 korraldusega nr 1753.

Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Jõeveere maaüksuse muutmist piirkonna unikaalseks puhke-, spordi- ja virgestusalaks.

Kehtiva valla üldplaneeringuga on maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks puhkeala hoonete ehitamise õigusega. Ülenurme alevikus puuduvad olemasolevad avalikkusele suunatud spordi- ja virgestusalad. Alevikus on olemas küll gümnaasium koos spordihoone ja staadioniga, kuid need on mõeldud ikkagi kasutamiseks hariduse edendamiseks, mitte suunatud avalikkusele. Piirkonnas on olemas veel üldmaid, kuid need on väikesed ning killustatud ning ei võimalda rajada piirkonda tervikuna teenindavat puhke- ja virgestusala.

Eesmärgiks on alale planeerida erinevad spordi- ja puhkehooned (tennisehall, jalgpallihall, jäähall, korvpallihall, lasketiir, maadlushall, seltsimaja vms) ning erinevad puhke- ja spordirajatised (laululava, mänguväljakud, jooksurajad, matkarajad, tenniseväljakud, korvpalliväljakud, jalgpalliväljakud jms) ning hooneid ja rajatisi teenindavad hooned.

Lisaks tuleb anda lahendus tehnovõrkudega varustatusele, juurdepääsudele, haljastusele ja heakorrale.

KRISTI KULL,
valla arendusjuht

Kino maale