Info kogumine eterniidi jt. asbesti sisaldavate ehitusjäätmete tasuta üleandmiseks!

611
Foto: Harald Weber (cc)

Asbest oli 30 – 40 aastat tagasi üsna laialdaselt kasutatav materjal. Asbesti sisaldub eelkõige eterniidis, kuid seda leidub ka muudes vanades ehitusmaterjalides.
Praeguseks on sellest populaarsest materjalist saanud õudusunenägu, millest igaüks tahaks hea meelega lahti saada.

Suur probleem on eterniidi kui ohtliku jäätme käitlemine. Kuna see on suhteliselt kallis, hoitakse eterniiditükke lihtsalt kuskil hunnikus, ja kui need seal ette jäävad, laotakse jälle teise kohta ümber, aimamata, et iga kiud, mis õhus lendleb, võib tekitada pikas perspektiivis tõsiseid tervisehäireid.

Teadaolevalt leidub seda materjali meie koduhoovides ja mujalgi veel küllaga, mistõttu alustas keskkonnaministeerium Eestis veel ringluses oleva asbesti sisaldavate toodete koguste kaardistamist, eesmärgiga planeerida järgmiste perioodide toetusvahendeid asbesti sisalduvate jäätmete kogumiseks.

Selleks, et saaksime keskkonnaministeeriumile edastada Kambja valla osas võimalikud täpsed andmed, siis kutsume Teid üles teatama Kambja valla territooriumil asuvatest asbestijäätmete kogustest. Kui aadress ja teataja kontaktandmed on olemas, saame edaspidi huvilist teavitada asbesti sisaldavate materjalide tasuta üleandmise võimalustest. Ootame infot nii eraisikutelt kui ettevõtetelt.

Kaardistamiseks on vajalikud järgmised andmed:

  • kinnistu täpne aadress, kus asbest asub (asula, kinnistu nimi, võimalusel ka katastri nr);
  • omaniku või elaniku kontaktandmed (nimi, telefon või e-post);
  • asbestijäätmete kogus tonnides (1 m² eterniiti on umbes 15 kg).

Andmeid kogub Kambja vallavalitsuse keskkonnaspetsialist, selleks võite helistada, saata e-kirja või täita allpool asuva e-vormi hiljemalt 30.01.2021.a. Kontakt: keskkonnaspetsialist Taivo Prants, tel 5656 5140, e-post: taivo.prants@kambja.ee.

Esitan andmed

 

Kino maale