Edukalt sooritatud rahvusvaheline inglise keele eksam

143
Rahvusvahelise eksami tunnistus

18. jaanuaril jõudsid Ülenurme koolimajja Cambridge Assessment English C1 Advanced keeleeksami tunnistused.

Võõrkeeleõpingute eesmärgiks on gümnaasiumi lõpuks saavutada vähemalt kahe võõrkeele valdamine iseseisva keelekasutaja tasemel (B-tase). Ülenurme gümnaasiumi 12. klassi 20 õpilast registreerisid end inglise keele kõrgema taseme (C-tase) eksamile ja 18 nendest sooritasid eksami üliedukalt ning kahele õpilasele kinnitati gümnaasiumis nõutav B2 keeletase. Cambridge Assessment C1 Advanced inglise keele eksamitunnistus anti välja meie kooli 13 õpilasele ja viiele õpilasele väljastati koguni sama eksami kõrgema, C2 taseme eksamitunnistus.

Sellel õppeaastal juhendasid meie õpilasi eksamiks ettevalmistumisel inglise keele õpetajad Kristi Kaldmäe ja Kris Kirs. Õnnitleme õpilasi eduka eksamisoorituse ja õpetajaid õpilaste suurepärase ettevalmistuse eest ning soovime jõudu edaspidiseks!

Eksamitunnistused on kätte jagatud ja nende omanikel ei ole enam kohustust sooritada gümnaasiumi lõpetamiseks vajalikku võõrkeele riigieksamit.

MAILI MESIPUU,
Ülenurme gümnaasiumi õppealajuhataja

Kino maale