Ühiselt uudiseid luues saame vallaelust parema ülevaate

95

Kambja valla infoleht ootab kaastöid iga kuu 10. kuupäevaks.

Toimetajate kontaktid on kirjas iga lehenumbri viimase lehekülje lõpus. Põnevusega ootame kirjutisi ning vahvaid fototabamusi vallaelust, tänulikud oleme ka teadete eest kõikvõimalike kavandatavate ettevõtmiste kohta, lugusid kodukandi ajaloost ning siitkandi silmapaistvatest inimestest. Küllap toimub valla arvukates külades pidevalt nii mõndagi, mis vääriks tutvustamist. Hea idee, mõnus mõttevälgatus, kui sellele võimalus anda, võib areneda asjalikuks artikliks.

Kui ehk ise kirjutada ei soovi, siis andke toimetajatele asjakohane vihje! Paraku nõnda see on, et isevoolu teed kõik teemad leheveergudele jõuda ei pruugi…

Vallaleht peab jõudma kõigi vallakodanike ning juriidiliste isikute postkastidesse iga kuu lõpuks (välja arvatud puhkusekuu juuli). Kui leht pole teieni jõudnud, palun andke sellestki toimetajale teada!

Toredat ja tulemuslikku koostööd meile kõigile!

MAIRE HENNO,
toimetaja,
tel 5562 8457

Kino maale