Teistmoodi lühifilmide festival Ülenurme gümnaasiumis

78
Maiken ja Elina sponsorite laua juures Foto: M. Ponna

Aasta tagasi toimus loovtöö raames esimest korda õpilastelt õpilastele korraldatud lühifilmide festival. Tundus huvitav ja kõigile meeldis ning sellepärast otsustati ka käesoleval aastal midagi sarnast korraldada. Kuna aga antud olukord ei luba erinevate klasside kogunemisi teha, siis tuli festivali korraldamiseks internetti kolida.

Ülenurme gümnaasiumi lühifilmide festival „Ei küberkiusamisele” virtuaalses vormis toimus 16. veebruaril. Reklaam edastati 4.-6. klassidele ning konkursist otsustasid osa võtta kõik 4. klassid ja 5.d klass – kokku saadeti 10 lühifilmi. Selle aasta teema „Ei küberkiusamisele“ oli valitud just selline, kuna loovtöö autorid arvavad, et igasugune vägivald on halb ning ning tundub, et lisaks füüsilisele ja vaimsele kiusamisele esineb koolides aina rohkem ka küberkiusamist, mis tähendab seda, et internetis saadetakse ähvardavaid ning õelaid kirju, sõnumeid, teateid jms korduvaid sõnumeid. Teema käsitlemine õpilastel omavahel, koos õpetajate või pereliikmetega andis võimaluse rohkem kaasa mõelda ja tulevikus ehk märgata ja sekkuda.

Osalejad ja klassikaaslased jäid sündmusega rahule ja tagasisides andsid mõista, et vaatamata virtuaalsele vormile (otseülekanne) tahaksid nad sarnasest üritusest veel osa võtta. Töö autorid jäid ise samuti üritusega rahule, kuna asi sujus ning selle protsessi käigus õpiti, kuidas üritust üldse korraldada ja läbi viia.

Korraldajad soovivad tänada sponsoreid, kelleks olid vallale tuntud Kommipomm ning Telia kampaania ,,Suurim julgus”, kes toetasid osalejaid maitsvate snäkkidega ja võitjaid auhindadega.

Loodame, et õppeaastat jätkatakse kiusamisvabalt!

MAIKEN SAMOŠKIN ja ELINA PADAR,
8.c klass

Kino maale