Küsitlus Kambja valla elanikele, kelle lapsed käivad koolis väljaspool koduvalda

1173

Kambja valla uue üldplaneeringu koostamiseks toimub liikuvusuuring. Elanikud on oodatud vastama lühikesele küsitlusele, et kaardistada laste hulk, kes praegu õpivad või kohe asuvad õppima koolides väljaspool koduvalda. Küsitluse eesmärgiks on välja selgitada õpilaste peamised liikumissuunad ning liikumisviisid, et koguda sisendit koostatavale liikuvusuuringule ja valla üldplaneeringule. Küsitlus on anonüümne ja vastamiseks kulub orienteeruvalt 15 minutit.

Küsitlusele palume vastata hiljemalt 10.03.

OSALEN KÜSITLUSES

 

Kino maale