Vallavalitsuse istungilt

149

25. veebruaril otsustati

Keelduda projekteerimistingimuste andmisest Kammeri külas Lombimetsa maaüksusele elamu, sauna ja garaaži projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload järgmiselt:

  • Räni alevikus Räniküla tn 30 päikeseelektrijaama püstitamiseks ning Ristikheina tn 7 üksikelamu püstitamiseks;
  • Kavandu külas Kaarna teraviljahoidla püstitamiseks;
  • Kambja alevikus Männi tn 2 katlamaja laiendamiseks;
  • Ülenurme alevikus Nõmmiku tn 6 ning 8 ridaelamu püstitamiseks.

Väljastada kasutusload järgmiselt:

  • Ülenurme alevikus Muuseumi tn 4 kinnistul laiendatud töökoda-garaažile;
  • Tõrvandi alevikus Melissi tn 5, 6, 7 ja 9 kinnistule püstitatud kahe korteriga elamule ning Kõivu tn 28 kinnistule püstitatud üksikelamule;
  • Reola külas Mingi tee T1 Nirgi tee – Reola – Lennuvälja tee rajatud veetorustikule;
  • Soinaste külas Rattasepa tee 19 ja 21 kinnistule püstitatud üksikelamule.

Määrata Räni alevikus asuvate Piirikese ja Rosenbergi maaüksuste jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Jätta rahuldamata kahe isiku taotlused sotsiaaltoetuse määramiseks;

Määrata ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule kogusummas 73,50 eurot.

Seada isiku üle hooldus, määrata talle hooldaja ning hooldajale toetus hooldamise eest.

Korraldada puudega lapse lapsehoiuteenus ning hüvitada SAle Eesti Agrenska Fond lapsele osutatud lapsehoiuteenuse maksumus alates 01.02.2021.

Vabastada Tõrvandi raamatukogu direktor ametist 25. veebruaril 2021.

Tellida ostumenetluse tulemuste alusel Ülenurme gümnaasiumi spordihoone renoveerimise ja juurdeehituse omanikujärelevalve ASlt Infragate Eesti, käibemaksuga maksumus 19 710 eurot.

Sõlmida isikuga munitsipaaleluruumi üürileping tähtajaga üks aasta.

Kino maale