Kambja Ignatsi Jaagu Kool alustab õpilaste vastuvõttu 1. klassi

80

Viirusolukorra tõttu ja lähikontaktide vähendamiseks oodatakse tulevaste 1. klassi õpilaste vanemate taotlusi eelkõige elektrooniliselt.

Taotluse vormi saab alla laadida kooli kodulehelt (https://www.kambja.edu.ee/vastuvott-kooli/), täita vajalikud andmed ja saata e-postiga eelnimetatud aadressile kool@kambja.edu.ee. Kodulehel saab tutvuda ka kooli vastuvõtu tingimustega.

Kui kehtivad piirangud seda lubavad, saab taotluse esitada ka kooli kantseleis. Sellisel juhul tuleb kindlasti eelnevalt helistada (tel 5560 3329) ja aeg kokku leppida.

Vastuvõtutingimustes on sätestatud, et dokumendid tuleb esitada 1. maiks, kuid kool ootab 1. maiks eelkõige vanema taotlust, muud nõutavad dokumendid ja foto võib esitada siis, kui tavaolukord on taastunud.

Kino maale