Tartumaa kasuperedel võimalus kaasata peretoetaja ja saada muud tuge

77
Fotol on MTÜ Oma Pere Lõuna piirkonna aktiiv koosseisus (fotol vasakult) Tiina Kivirüüt, Kadi Annuk ja Aive Adamka. Foto autor on Maris Pulla.

Lapse tulek perre toob vanematele suure elumuutuse, pakub palju rõõmu ja väljakutseid. Kasuvanemaks olemine erineb tavalise lapsevanema rollist mitmeti. Kui loomulikul teel lapsevanemateks saajatel on 9 kuud aega olukorraga kohaneda, siis kasuperre võib laps või lapsed vahel saabuda lausa üleöö, jättes vanematele kohanemiseks napilt aega.

Kasuperre tulevatel lastel võib olla mitmetahuline kogemustepagas, paljudel on keeruline usaldada täiskasvanuid, nad peavad vahetama lasteaeda-kooli, leidma uued sõbrad ja harjuma uue pere reeglitega. Sageli on asendushooldust vajavad lapsed kogenud emotsionaalset, vaimset ja füüsilist väärkohtlemist. Kui me neid lapsi ei aita, saadab neid traumakogemus kogu elu.

Kes kasuperesid abistab?

Kasuperedele pakutakse üleriigiliselt tugiteenuseid juba alates 2016. aastast. 2021. aastal on Lõuna piirkonnas – Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Võru-, Viljandi- ja Valgamaal kasuperedele tugiteenuste osutaja MTÜ Oma Pere koostöös SOS Lasteküla Eesti Ühinguga. MTÜ Oma Pere on Lõuna piirkonnas pausidega tegutsenud alates aastast 2016, seega paljudele tuttav.

2021. aastal pakutakse teenuseid hanke „Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele“ raames. Teenuste rahastaja on Euroopa Sotsiaalfond ja koordineerija Sotsiaalkindlustusamet. Peredele on kõik teenused tasuta.

Millega MTÜ Oma Pere tegeleb?

MTÜ Oma Pere loodi aastal 2008 lapsendajaperede huvide kaitseks. Nüüdseks on ühing kasvanud üleriigiliseks ning laiendanud tegevust kõigile kasuperedele – lapsendajatele, eestkostjatele ning hooldusvanematele. Lisaks nõustab MTÜ peresid, kes alles kaaluvad kasupereks saamist või on vajalikud eeltingimused täitnud ja ootavad perre last. Veel pakutakse nõustamist ja tuge viljatusravi protsessis olevatele või viljatusravi lõpetanud paaridele ning lapsendatud täiskasvanutele, kes on oma juurte otsingul või alustavad otsinguid.

Millist tuge Tartumaa kasuperedele 2021. aastal pakutakse?

Sarnaselt varasemaga jätkuvad 2021. aastal peredele psühholoogilise nõustamise ja mentorteenus, samuti tugigrupid ja lühikoolitused. Jätkub ka nõustamine telefoni ja e-kirja teel, seda nii eesti kui vene keeles.

Täiesti uue teenusena on kasuperedel 2021. aastal võimalik kaasata peretoetaja. Tema ülesandeks on luua perega usalduslik suhe, olla pere jaoks kiiresti kättesaadav ja olemas ka väljaspool tavapärast tööaega, aidata perel kohaneda ootamatu lapsevanemaks saamisega, pakkuda võimalust arutada kasuvanemaks olemise käigus ette tulevatel teemadel ja küsimuste üle, jagada rõõme, muresid ja kogemust ning toetada kasuvanemaid lapse kasvatamisega seotud raskuste ületamisel.

Mille poolest peretoetaja erineb lastekaitsetöötajast?

Peretoetaja kõige olulisem erinevus tavapärasest sotsiaalnõustamisest on see, et tema kaasamiseks ei pea kasupere ootama raskuste tekkimiseni, vaid peretoetaja võib kaasata kohe lapse perre saabudes, et uue olukorraga kohaneda ja ta jääb perega seotuks pikaks ajaks.

Samuti võib peretoetaja kaasata hilisemas faasis, sh näiteks noorte hooldusperest lahkumise ettevalmistamiseks. Peretoetaja on erapooletu ning tagab konfidentsiaalsuse. Kohtumiste sageduse ja vormi ning suhtluskanalite valiku üle otsustavad pere ja peretoetaja koos eelkõige pere vajadustest ja võimalustest lähtudes.

Kes on MTÜ Oma Pere nõustajad?

Peredele psühholoogilise nõustamise pakkumiseks on MTÜ-l Oma Pere koostöö Tartu Laste Tugikeskuse kogenud psühholoogide Lemme Haldre, Eha Berezjuki ja Malle Roomeldiga. Peretoetajatena tegutsevad Tartumaal praegu Tiina Kivirüüt, Keiu Kaljujärv, Aive Adamka, Margus Annuk ja Kadi Annuk. Peretoetajaks saamise eeldus on kokkupuude kasupereks olemisega kas kasuvanema või selle valdkonna ametnikuna. Mentorina tegutseb Lõuna piirkonnas pikaajalise kasupereks olemise kogemusega Ly Sova.

Kuidas tugiteenuseid taotleda?

Tugiteenuste taotlemiseks on mitu võimalust. Esiteks võib pöörduda Sotsiaalkindlustuameti asendushoolduse koordinaatorite Elen Kinnepi (tel 5393 6428, e-post Elen.Kinnep@sotsiaalkindlustusamet.ee, eestikeelne teenindus) või Anna Vorobjova (tel 5393 9218, e-post Anna.Vorobjova@sotsiaalkindlustusamet.ee, venekeelne teenindus) poole. Teine võimalus on võtta otse ühendust MTÜ Oma Pere projektijuhi Liis Saarnaga (tel 5689 0150 või e-post info@omapere.ee) või Lõuna piirkonna tugiteenuste koordinaatori Kadi Annukiga (tel 5650 2706 või e-post kadi@omapere.ee).

Lõuna piirkonna kasuperedele algavad märtsis veebikovisioonid, mida veab Kadi Annuk. Täpsem info nii kovisioonide kui tugigruppide ja lühikoolituste kohta on leitav MTÜ Oma Pere kodulehel https://www.omapere.ee/ rubriigis „Nõustamised/koolituskalender“. Sealt leiab huviline lisaks kuupäevadele ka kõigi koolituste ja grupitegevuste lühikokkuvõtted ning läbiviijate ja teenusepakkujate tutvustused.

KADI ANNUK,
MTÜ Oma Pere Lõuna piirkonna tugiteenuste koordinaator

Kino maale