Kohalikud kogukonnad saavad aprilli lõpuni toetust taotleda

84

1. aprillist avaneb kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taas oma tegevuseks toetust küsida. Maksimaalne toetussumma on kuni 4000 eurot ühe projekti kohta, taotlemise tähtaeg on 30. aprill.

„Sel aastal toetame kogukondi oma piirkonna arendamisel kokku ca 1,25 miljoni euroga, mis on traditsiooniliselt olnud oluline tugi, et korraldada ühtekuuluvust suurendavaid üritusi, külapäevi, koolitusi või teha ära mõni kaua oodatud väikeinvesteering – näiteks rajada külaplats või mänguväljak,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Arvestades COVID olukorda võiks sel aastal olla leidlik ja mõelda ajutiselt rohkem sellistele projektiideedele, mis aitaksid tugevaid kogukondi hoida ja arendada ka ilma füüsiliselt kokku saamata.“

Riigi Tugiteenuste Keskuse elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhataja Lauri Alveri sõnul on programm kogukondade seas populaarne. „See programm on aastate jooksul aidanud üle Eesti väga paljudel kogukondadel midagi olulist ära teha. Ainuüksi eelmisel aastal toetasime üle Eesti 386 erinevat ühendust ning 484 projekti kokku 1,23 miljoni euroga,“ rääkis Alver programmi varasematest mahtudest.

Kohaliku omaalgatuse programmiga soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Toetust saab taotleda kahest meetmest.

Kogukonna arengu meetmega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse ning maksimaalne toetussumma on 2500 eurot.

Investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetmega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse, maksimaalne toetus on 4000 eurot.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides oma piirkonna heaks tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema 10% projekti kogumaksumusest.

Taotlusi saab esitada kuni 30. aprillini kell 16.30

Taotlemine toimub elektrooniliselt e-toetuse süsteemis:

meede “Kogukonna areng”: https://etoetus.struktuurifondid.ee/esf2web/#/esfos-desktop/application/register?callForProposalsRefNum=3691

meede “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”: https://etoetus.struktuurifondid.ee/esf2web/#/esfos-desktop/application/register?callForProposalsRefNum=3690

Toetuse taotleja peab tegutsema küla, aleviku, alevi, valla, linna või asumi kogukonna huvides, välja arvatud järgmised erandid:
– koguduste puhul saavad taotlejaks olla kogudused, mis tegutsevad põhikirja järgi koguduse liikmetest laiema sihtgrupi huvides;
– küla-, aleviku- ning asumiseltside poolt asutatud omavalitsuse piire ületavad ühendused.

Taotlusvooru viib Tartumaal läbi Tartumaa omavalitsuste liit.

Lisainfo: Heili Uuk, tol@tartumaa.ee, tel 58862500.

Taotluse sisulist koostamist nõustab Tartu ärinõuandla MTÜde konsultant Kadri Pau, kadri.pau@arinouandla.ee.

Programmi määrusega saab tutvuda Riigi Teatajas. Täpsem teave TOL-i veebis: tartumaa.ee.

Teabepäev

TOL koostöös Tartu ärinõuandlaga korraldab 12. aprillil 2021 algusega 11.30 programmi infopäeva Zoomi keskkonnas.

Antakse ülevaate programmist ning taotluse täitmisest e-toetuse keskkonnas. Osalemiseks registreeru siin kuni 9.aprillini kell 15.00.
Infopäev on tasuta.

Kino maale