Toimetajat on rünnatud laimuga

255

joomplu:547Mulle ja mu perele on osaks saanud ähvardused, laim ja solvamine.

Minu Facebook´i konto postkasti potsatas 11.11.2010 kell 22.44 ähvarduskiri.

joomplu:547Mulle ja mu perele on osaks saanud ähvardused, laim ja solvamine.

Minu Facebook´i konto postkasti potsatas 11.11.2010 kell 22.44 ähvarduskiri.

„Tere türbel! Kui sa kohe neid videosid maha ei võta siis algab sõda! ,“ teatas kirjutis. Saatjaks keegi Hele Värav. Profiilipildil ilutses koeraportree.

Ainukesed videod, mis meenusid võiksid paikneda võrguküljel Koduvald.ee. Need on videod, mis on pärast pikemat pausi sinna lisatud. Koduvald.ee´s on avaldatud kolumn “Koerapidamine Kambja moodi”, mis käsitleb koerapidamisega kaasnevaid probleeme ja juhib tähelepanu Kambja aleviku Männi 15 maja ühes korteris toimunud koerapidamise hea tavaga ja kohaliku koera- ja kassipidamise eeskirjaga vastuollu läinud koerapidamisele.

Mind ähvardati, kuna olen nimetatud võrgukülje toimetaja. Videosalvestised pärinevad avalikust ruumist – trepikojast. Helisalvestis on tehtud naaberkorteri e eraruumi valdaja nõusolekul. Ma ei saanud selle robustse ähvardusega kuidagi nõustuda.

Sellega vahejuhtum ei lõppenud. Kell 23.11 saabus minu e-postiaadressile kiri, mille saatjaks oli samuti keegi Hele Värav. Kiri sisaldas roppusi ja laimu.

Reede hommikuks oli Männi 15 postkastides ning maja ees parkivate sõidukite klaasipühkijate vahel lendlehed. Need olid äärmiselt labase sisuga ning kandsid eesmärki levitada valet, laimu ja solvangut. Rünnati nii mind, kui ka mu pereliikmeid. Lendlehed olid allkirjastatud minu e-postiaadressiga jätmaks muljet nagu oleksin lendlehe autor mina. Lendlehe temaatika kattub eelmisel õhtul saadetud e-kirja sisuga.

Võetagu teadmiseks et lendlehel väidetud abi minu pere ei vaja. Me saame pereplaneerimisega ikka iseseisvalt hakkama. Lapse sündimise aja ja koha valime ise, mitte siis, kui seda perversse lendlehe tegelik autor soovib.

Ründaja sageli kannab oma isiklikud probleemid üle rünnatavale objektile. Antud juhul tundub, et perversse lendlehe levitajal võib tõenäoliselt endal olla probleeme viljakusega. Samuti tundub, et lendlehe levitajal on alateadlik ebakindlus pereliikme rolli suhtes, mis väljendub mõne pereelurolli n nõudepesu probleemi ülekandmises rünnatavale objektile.

Samas tuleb nõustuda, et elukaaslaseks tõesti abielunaine ei sobi.

Tundub uskumatu, et inimesed võivad nii madalale langeda. Selle asemel, et tegeleda probleemide lahendamisega sisuliselt, laskutakse hoopis lapsikusteni, avaliku laimu, solvangute ning võõra identiteedi kuritarvitamiseni.

Heigo Mägi
toimetaja

Kino maale