Kutsume registreerima oma elukohta Kambja vallas

268
Graafika: Heigo Mägi

Kambja vald soovib pakkuda konkurentsivõimelist elukeskkonda ja kaasaegseid teenused. Selle täitmise üheks eelduseks on, et iga omavalitsuses elav kodanik, kes ei ole veel registreerinud oma elukohta vallas, teeb seda esimesel võimalusel.

„Elukoha registreerimine on oluline ka valla eelarve täitmise eesmärgil. Meie tähtsaim tuluallikas on üksikisiku tulumaks ja eraldis riigieelarve tasandusfondist. Mõlema laekumine sõltub registreeritud elanike arvust. Iga vallaelanik loeb!,“ toob välja vallavanem Illari Lään.

Omavalitsuse elanikuks saab registreerida e-rahvastikuregistris. Lisaks on võimalik seda teha posti teel, kus täidetud vorm tuleb saata Kambja Vallavalitsusse Ülenurmel. Samuti saab elukoha teate täita Ülenurmel kohapeal. Täpsemat infot elukohatoimingutest vallamajas leiab vallavalitsuse kodulehelt.

Elanikuks registreeritutele võimaldatakse tasuta ühistransport valla- ja koolibussiliinidel, lasteaia- ja koolikohad, sünnitoetus, ranitsatoetus, hõbelusikas uuele ilmakodanikule, tasuta eterniidi äraandmine, kompostrid ja biolagunevate jäätmete konteinerid, vältimatu arstiabi visiiditasu hüvitis kuni 19-aastastele noortele TÜ kliinikumis, Tartu linna jäätmejaamade kasutamine, Tartu koduta loomade varjupaiga teenused. Elanikuks olemine mõjutab ka huviharidusele ja -tegevusele eraldatavaid summasid. Samuti hoolitseb omavalitsus raskustesse sattunud elanike eest, pakkudes sotsiaaltoetusi- ja teenuseid.

2022. aastal on kavandatud Kambja vallas füüsilise isiku tulumaksu laekumiseks ligi 16 miljonit eurot. Füüsilise isiku tulumaks moodustab keskmiselt 68% valla tuludest. Omavalitsus panustab kõige rohkem haridusvaldkonda, et pakkuda lastele ja noortele konkurentsivõimelist haridust. Juba käesoleva aasta detsembris avab uksed uuenenud Ülenurme spordihoone, edasi liigutakse lasteaia rajamisega Päikeseratta maaüksusele Räni alevikus ning õige pea loodetakse alustada Tõrvandi Põhikooli ehitusega.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineMitmed valla haridustöötajad pälvisid Tartumaa aasta õpetaja aunimetuse
JärgmineLäbi kõrvetava kuumuse eesti keele suunas