Ajalehe Koduvald ja Koduvald.ee toimetus

361

{loadposition footer-a}

Toimetus

peatoimetaja Toivo Ärtis 741 6447;
5569 6719
toivo.artis@koduvald.ee
Koduvald.ee peatoimetaja Heigo Mägi 741 6447 heigo.magi@koduvald.ee
vabatahtlik toimetaja Pille Tammelan 5309 9523 pille.tammelan@koduvald.ee
vabatahtlik toimetaja Kaido Mark 529 6570 kaido.mark@koduvald.ee
vabatahtlik toimetaja Kai Ehrlich 5306 0243
5300 2921
kai.ehrlich@koduvald.ee
vabatahtlik toimetaja Peeter Ruuge 5306 0243 peeter.ruuge@koduvald.ee
vabatahtlik toimetaja Vaike Palla 5300 2921 vaike.palla@koduvald.ee
vabatahtlik toimetaja Christi Olep 5306 0243 christi.olep@koduvald.ee
vabatahtlik toimetaja Anne Teder 5300 2921 anne.teder@koduvald.ee
vabatahtlik toimetaja Hella Sule hella.sule@koduvald.ee

 

Ajalehe Koduvald väljaandja: Kambja Vallavalitsus Kesk 2 62034 Kambja Tartumaa

Koduvald.ee on Kambja valla ajalehe Koduvald võrguväljaanne, mis uueneb vastavalt info laekumise sagedusele.

Koduvald ilmub paberväljaandena üldjuhul kord kuus. Regulaarne tiraaž 1200 eksemplari.

Koduvald ja Koduvald.ee võivad muuhulgas kajastada Kambja Vallavalitsuse ja Vallavolikogu ametlikke seisukohti.

Kino maale