0.9 C
Kambja
Teisipäev, 31.01.2023
2006 mai

Kuu arhiiv: mai 2006

Uued ümbersõidud? Olemasoleva tee laiendamine?

Kambja valla üldplaneeringu eskiisis on esitatud ülevaade Kambja vallast, koostamisel oleva üldplaneeringu seletuskiri ja kaart. Maanteeamet on välja pakkunud kaks võimalikku varianti, kuidas rajada...

Söödakäitlejad peavad tagama söödaohutuse

2006. aasta 1. jaanuarist jõustus Euroopa Liidu söödahügieeni määrus, mis kehtestab nõuded sööda käitlemisele - sööda tootmisele, töötlemisele ja turustamisele (seal hulgas ka pakendamisele,...

Iga-aastane loomade uurimine ja vaktsineerimine

Plaaniline lehmade piimaproovide võtmine leukoosile ja brutselloosile uurimiseks, veiste tuberkuliniseerimine ning koerte ja kasside vaktsineerimine marutaudi vastu toimub Kambja vallas 2006. aastal alljärgnevalt: ...

Ülevaade vallavolikogu aprilliistungil otsustatust

Keskkonnamõju strateegiline hindamine Vallavolikogu täiendas eelmise koosseisu poolt 22. septembril 2005 vastu võetud otsust nr 166 “Kambja valla üldplaneeringu algatamine” punktiga 11: „Algatada Kambja...

Mälestame

Helju Just 26. 11. 1936 – 13. 5. 2006 Kambja

Külalised Soomest, Islandilt ja Šotimaalt

Unipiha algkoolis viibisid selle aasta algul külalisõpetajad Soomest, Islandilt ja Šotimaalt. Kuue õpetaja sõidu eesmärgiks oli koolidevahelise kolmeaastase ühistöö kavandamine Comeniuse projekti raames. Kui projektist...

Kes on huvitatud laagripäevadest Valgemetsas?

Head lapsevanemad! Tuletame teile veelkord meelde, et 8.-16. augustini on teie lastel võimalik aega veeta Valgemetsa Noortelaagris (vt. eelmine Koduvald)! Selle laagri kulud tasutakse...

Neli päeva õpetust, neli päeva puhkust

Tartu Puuetega Inimeste Koda korraldab koolituse ilma tööta või osalise tööajaga inimestele, kes on töövõimelises eas ja omavad 40 % ja enam töövõimekaotust (puude...

„Vallanud meeli operett“