Metsaomanikul on õigus saada nõustamisteenust

386

joomplu:304Igal metsaomanikul on õigus saada ühe kalendriaasta jooksul tasuta 15 tundi riigi poolt finantseeritud metsanduskonsulendi nõustamisteenust.

Metsandusvaldkonna konsulendid on metsandusalase kutse- või kõrgharidusega.

joomplu:304Igal metsaomanikul on õigus saada ühe kalendriaasta jooksul tasuta 15 tundi riigi poolt finantseeritud metsanduskonsulendi nõustamisteenust.

Metsandusvaldkonna konsulendid on metsandusalase kutse- või kõrgharidusega. Enamus konsulente töötab oma piirkondliku metsaühistu tegevusraadiuses, maakonnas.

Konsulent saab kliendile nõu anda mitmel viisil.

Tavalisemad metsandusalased nõustamisteemad erametsaomanikele on:

metsa ligikaudse väärtuse määramine,

metsa tervisliku seisundi hindamine,

raie (harvedus-, sanitaar-, uuendus-, lageraie) tegemise võimalused (k.a tasuvus);

raiete põhimõtted erinevates puistutes,

vajalikud ja võimalikud metsamajandamistööd,

erametsanduse toetuste saamise võimalused ja taotlemine (SA Erametsakeskus, PRIA),

metsa majandamiseks vajalikud dokumendid (nt vajaminevad dokumendid raie tegemiseks) jne.

Metsakonsulentide kontaktandmed on leitavad Erametsakeskuse kodulehel www.eramets.ee.

Tartu Metsaomanike Seltsi metsakonsulendid nõustavad metsaomanikke teisipäeval, kolmapäeval ja reedel Tartu Jahindusklubis, Võru 80.

Uno Kiisholts
tel 5667 0942
e-post uno.kiisholts@mail.ee

 

Ülo Kuusik 
tel 516 9682
e-post sambuc@hot.ee

Väino Suigusaar
tel 5050 939
e-post vaino.suigusaar@mail.ee 

 

Konsulent Väino Suigusaar

Kino maale
EelmineTuvastatakse kassi omanikku
JärgmineTreppide valmistamine