Reklaami ja kuulutuste hinnakiri

Reklaami ja kuulutuste hinnakiri Kambja Valla Sõnumite paberkandjal:

Reklaami ja kuulutuste mõõdud (laius x kõrgus mm) Ühik Hind eurodes
1 lk (180×265) kord 400
1/2 lk (180×125 või 90×265) kord 200
1/3 lk (180×100) kord 150
1/4 lk (90×125 või 125×90) kord 100
Reakuulutuse hinnaks kuni 200 tähemärki (koos tühikutega) kord 5

Vallavalitsuse hallatavate asutuste ja valla poolt toetatud sündmuste reklaam avaldatakse tasuta.

Infolehes ei avaldata reklaami ja kuulutusi kaupade ja teenuste kohta, mille reklaam on seadusega keelatud, nt alkoholi- ja tubakatoodete, finantsteenuste ja hasartmängu. Samuti reklaami, mis on vastuolus heade kommete ja tavadega.

Vallavalitsusel on õigus otsustada, millises mahus reklaami ja kuulutusi infolehes avaldatakse. Tellimuste rohkuse korral otsustab kuulutuse või reklaami avaldamise infolehes infolehe väljaandja.

Kuulutuse või reklaami eest tasutakse ülekandega vallavalitsuse määratud tähtajaks Kambja Vallavalitsuse arvelduskontole, tasumata reklaami ei avaldata.

Kuulutuse või reklaami sisu eest vastutab tellija.

Kujundatud reklaam tuleb saata soovitud mõõdus PDF, PNG, JPG või JPEG formaadis meilile press@kambja.ee. Tellija kujundusega reklaamide puhul vastutab reklaami kvaliteedi eest reklaami kujundaja.

Lisateave: marko.ojakivi@kambja.ee

Reklaami ja kuulutuste avaldamine on reguleeritud Kambja vallavalitsuse 30.11.2022 korraldusega nr 1153.


Võrguväljaandes reklaami ei avaldata!