Rinnavähi sõeluuringu sihtrühm laienes: uuringule on kutsutud üle 100 000 naise

108
Allikas: Tervisekassa

Tervisekassa ootab sel aastal rinnavähi sõeluuringule ligi 104 000 naist vanuses 50–74 aastat. Kui varasemalt olid sõeluuringule oodatud vaid 50–68-aastased, siis tänavu laiendati sihtrühma ka 70- ja 74-aastastega. See tähendab, et sõeluuringule kutsutute hulka lisandus umbes 15 000 naist.

Sihtrühma laiendamine on tingitud sellest, et rinnavähk on endiselt Eesti naistel kõige sagedamini esinev vähivorm – igal aastal haigestub üle 900 naise ja neist umbes veerandil on haigus avastamise hetkel juba kaugele arenenud. Rinnavähi sõeluuringul on aga lootust leida vähk varajases faasis, kui ravi on lihtsam ja kergemini talutav ning tervenemine täiesti võimalik.

Tartu maakonnast võttis rinnavähi sõeluuringust eelmisel aastal osa 65,3% kutsututest.

Selleks, et sõeluuringul osalemine veelgi tõuseks, käib pidev töö teenuse kättesaadavuse parandamise nimel, et kutsutud saaksid sõeluuringul käia võimalikult kodu või töökoha lähedal ja endale sobival ajal. „Väga suureks abiks on kolm mammograafiabussi, mis terve aasta vältel Eestis ringi sõidavad ning mille naised on väga hästi vastu võtnud. Buss käib igas maakonnas mitu korda, nii et kui esimesel korral ei õnnestu endale aega saada, siis ei tasu muretseda – võimalusi bussi külastada tuleb aasta jooksul veel,“ kirjeldas Tervisekassa sõeluuringute teenusejuht Maria Suurna. Samuti julgustab ta aega broneerima statsionaarsete teenuseosutajate juurde ja seda ka telefoni teel, sest digiregistratuuris ei pruugi alati kõik ajad nähtaval olla. Tartu maakonnas on mammobuss tänavu 27. juulil Tartu vallas Tabivere rahvamaja parklas, 23. detsembril Elva vallas OÜ Rõngu Pagari parklas ja 27. –31. detsembril Elva vallas Elva Kesklinna apteegi juures.

„Näeme oma töös iga päev, kui oluline on vähi varajane avastamine, mistõttu julgustame kõiki naisi sõeluuringul osalema. Kliinikumi ja Vähiregistri arvud näitavad selgelt, kui oluline on sõeluuring. Mida varem vähk avastada, seda paremad on ravitulemused ning võimalik tervistumine. Varajane avastamine on eriti oluline rinnavähi puhul, mistõttu julgustame naisi sõeluuringul osalema ja oma tervisest hoolima,“ märkis Tartu Ülikooli Kliinikumi hematoloogia-onkoloogia kliiniku juht dr Kristiina Ojamaa.

Mai on ühtlasi rahvusvaheline rinnavähi ennetuse kuu, mille raames juhib Tervisekassa kampaaniaga „Elav tõestus“ tähelepanu just vähi ennetamise ning varase avastamise tähtsusele. Teavituskampaania keskmesse on toodud vähktõvest paranenud inimesed, kelle lootustandvad ja julgustavad lood kinnitavad, et varakult avastatud vähk on ravitav. Rinnavähi sõeluuringus kutsub sihtrühma naisi osalema Tiina Mitt, kel avastati viis aastat tagasi sõeluuringu käigus rinnavähk. “Julgustan kõiki kindlasti sõeluuringust osa võtma ja seda ka siis, kui kaebused puuduvad. Ka minul ei olnud ühtegi sümptomit, ent võtsin siiski iga kord, kui uuringule kutsutud olin, sõeluuringust osa. Tänu sõeluuringule saadi haigusele jälile piisavalt vara ning ravi oli seetõttu tulemuslik,” sõnas Mitt.

Sel aastal on tasuta uuringule oodatud ravikindlustatud ja -kindlustamata naised sünniaastaga 1950, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972 ja 1974. Aja broneerimiseks kasutage Terviseportaali või pöörduge sobivasse tervishoiuasutusse. Oluline on sõeluuringul osaleda ka kaebuste või sümptomiteta, sest varajases staadiumis rinnavähk endast märku ei anna.

Rohkem infot: soeluuring.ee/rinnavahk

TERVISEKASSA

Kino maale
EelmineVallavalitsuse istungilt 02.05.2024
JärgmineTõrvandis ja Kambjas said kokku laadahuvilised