Elukoha registreerimine Kambja vallas on oluline

1242
Graafika: Heigo Mägi

Kaasaegse elukeskkonna ja avalike teenuste pakkumisel on oluline, et iga Kambja vallas elav kodanik, kes ei ole veel registreerinud oma elukohta omavalitsuses, teeb seda esimesel võimalusel.

Kaasaegset elukeskkonda ja avalikke teenuseid suudetakse pakkuda omavalitsuse poolt, kui on tagatud maksude laekumine piirkonnas elavatelt elanikelt.

Omavalitsuse tähtsaim tuluallikas on üksikisiku tulumaks ja eraldis riigieelarve tasandusfondist. Mõlema laekumine sõltub registreeritud elanike arvust.

Kui valla territooriumil elab tegelikult inimesi rohkem, võib teenuste kvaliteet kannatada ning kahju ei saa mitte üksnes ebakorrektsete elukoha andmetega inimesed, vaid ka keed, kes on registreerimiskohustust korrektselt täitnud.

Kambja valla elanikuks saab registreerida e-rahvastikuregistris. Lisaks on võimalik seda teha posti teel, kus täidetud vorm tuleb saata Kambja Vallavalitsusse Ülenurmel. Samuti saab elukoha teate täita Ülenurmel kohapeal.

Täpsemat infot elukohatoimingutest vallamajas leiab vallavalitsuse kodulehelt.

Elanikuks registreeritutele võimaldatakse tasuta ühistransport valla- ja koolibussiliinidel, lasteaia- ja koolikohad, sünnitoetus, ranitsatoetus, hõbelusikas uuele ilmakodanikule, Tartu linna jäätmejaamade kasutamine, Tartu koduta loomade varjupaiga teenused. Elanikuks olemine mõjutab ka huviharidusele ja -tegevusele eraldatavaid summasid. Samuti hoolitseb omavalitsus raskustesse sattunud elanike eest, pakkudes sotsiaaltoetusi ja -teenuseid.

Kambja vald panustab kõige rohkem haridusvaldkonda, et pakkuda lastele ja noortele konkurentsivõimelist haridust. 2024/2025. õppeaasta alguses loodetakse avada Tõrvandi põhikoolihoone. Samuti on töös lasteaia rajamine Päikeseratta maaüksusele Räni alevikus.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineLumetõrjest Kambja valla kohalikel teedel
JärgmineVallavolikogu 22.11.2023 istungilt