Vallavalitsuse istungilt 02.05.2024

158
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras oli õigusaktide eelnõude esitamine volikogu menetlusse.

Heakskiidetud ning volikogu menetlusse suunatud eelnõud

  • Ülenurme alevikus Tüki V kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
  • Sipe külas asuva Kasesaare (kü tunnus 28204:004:0229) maaüksuse osaala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
  • Räni alevikus asuvate Keskküla ja Pärna maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
  • Ülenurme alevikus asuvate Kaasiku tn 17 ja Kaasiku tn 19 kruntide ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
  • Räni alevikus asuva Kassisilma tn 6 krundi ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
  • Soinaste külas asuva Rehepapi tee 39a krundi ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
  • Ülenurme alevikus asuvate Kiviristi (kü tunnus 94901:007:1663) ja Kasevälja tee 2 (kü tunnus 94901:007:1651) maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineMilana Fayzullova esineb „Tähtede lava“ finaalis
JärgmineRinnavähi sõeluuringu sihtrühm laienes: uuringule on kutsutud üle 100 000 naise