-15.2 C
Kambja
Laupäev, 09.12.2023
Sildid Vallavalitsuse istung

Silt: vallavalitsuse istung

Vallavalitsuse istungilt 29.11.2023

Päevakorras olid ehitus- ja planeerimis-, maa-, ning sotsiaalküsimused. Jäeti määramata huvihariduse toetus. Kinnitati hanketulemused. Muudeti liikluskorraldust. Käsitleti volikogu menetlusse suunatavaid eelnõusid. Ehitus- ja planeerimisküsimused Antud projekteerimistingimused ...

Vallavalitsuse istungilt 23.11.2023

Päevakorras olid ehitus- ja planeerimis-, maa-, haridus- ning keskkonnaküsimused. Kinnitati hanketulemused. Määrati ühissõidukipeatuse nimi ja asukoht. Eraldati toetust. Ehitus- ja planeerimisküsimused Antud projekteerimistingimused Suure-Kambja külas Loojangu...

Vallavalitsuse istungilt 15.11.2023

Päevakorras olid ehitus- ja planeerimis-, maa- ning sotsiaalküsimused. Lükati tagasi riigihanke „Räni aleviku Päikeseratta lasteaia projekteerimine ja ehitamine“ pakkumused. Ehitus- ja planeerimisküsimused Anti projekteerimistingimused Külitse alevikus...

Vallavalitsuse istungilt 08.11.2023

Päevakorras olid maa-, sotsiaal- ja hankeküsimused. MTÜ Õnnemaa töötajad tegid ettekande asutuse tööst. Anti projekteerimistingimused. Tasuta kasutusse anti vallavara. Määrati projekti- ja huvihariduse toetusi....

Vallavalitsuse istungilt 01.11.2023

Päevakorras olid maa- ja sotsiaalküsimused. Ülevaate andsid asutuste juhid. Tunnistati nurjunuks elektrooniline enampakkumine. Kinnitati hanketulemused. Muudeti vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu. Asutuste juhtide ülevaade Tõrvandi Raamatukogu direktor Katre...

Vallavalitsuse istungilt 25.10.2023

Päevakorras olid haridus-, maa-, sotsiaal- ja hankeküsimused. Haridusküsimused Ülenurme Lasteaia Nurmepesa direktor Mari Sults ja Tõrvandi Kooli direktor Kristi Aria andsid ülevaate asutuste tööst, personalipoliitikast, eelarvest...

Vallavalitsuse istungilt 19.10.2023

Päevakorras olid haridus-, kultuuri-, maa-, sotsiaal- ja haldusküsimused. Anti projekteerimistingimused. Kooskõlastati avalik üritus. Kiideti heaks ja suunati avalikule väljapanekule projekt Kambja valla ühisveevärgi ja...

Vallavalitsuse istungilt 16.10.2023

Volikogu menetlusse otsustati suunata detailplaneeringud. Anti korraldus vallavalitsuse 11.10.2023 korralduse nr 2135 „Räni alevikus asuvate Lõo, Lõovälja ja Sireli maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja...

Vallavalitsuse istungilt 11.10.2023

Päevakorras olid haridus-, hanke-, sotsiaalküsimused. Võeti vastu detailplaneeringud. Määrati lähiaadressid ja sihtotstarbed. Kooskõlastati avalik üritus. Määrati ühekordne toetus. Haridusküsimused Tõrvandi lasteaia direktor Ene Põder, Soinaste lasteaia...

Vallavalitsuse istungilt 27.09.2023

Päevakorras olid maa-, sotsiaal-, haridus-, haldus- ja hankeküsimused. Anti reklaami paigaldamise luba. Maaküsimused Nõustuti Kambja vallas Mäekülas asuva Metsanurga katastriüksuse 28203:005:0278 jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks vastavalt...