11.9 C
Kambja
Neljapäev, 06.10.2022
Sildid Vallavalitsuse istung

Silt: vallavalitsuse istung

Vallavalitsuse istungilt 04.05.2022

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa-, sotsiaalküsimused. Kinnitati valla äriühingute majandusaasta aruanded, määrati toetusi mittetulundusühendustele ning käsitleti teisi olulisi küsimusi. Antud ehitusload: Soinaste külas Välja...

Vallavalitsuse istungilt 12.05.2022

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa-, sotsiaalküsimused. Määrati toetusi sportimiseks ja huvihariduses osalemiseks ning käsitleti teisi olulisi küsimusi. Antud projekteerimistingimused: Ülenurme - Külitse tee (Lennu...

Vallavalitsuse istungilt 19.05.2022

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa-, sotsiaalküsimused. Eraldati rahalisi vahendeid huvitegevuse toetamiseks, kehtestati Kambja Kultuurikeskuse ja Reola Kultuurimaja üürhinnad, tehti otsused kaasava eelarve võidutöö...

Vallavalitsuse istungilt 26.05.2022

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa-, sotsiaalküsimused. Eraldati rahalisi vahendeid kultuuritegevuse toetamiseks, otsustati korraldada riigihange moodulite üürimiseks lasteaiateenuse osutamiseks ning käsitleti teisi olulisi küsimusi. Anti...

Vallavalitsuse istungilt 02.06.2022

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa-, sotsiaal- ja haridusküsimused. Kuulutati välja riigihange munitsipaallapsehoiuteenuse osutamiseks, muudeti Tõrvandis Papli tänava parkimiskorda ning kinnitati ametisse Ülenurme Lasteaia...

Vallavalitsuse istungilt 07.06.2022

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa-, sotsiaal- ja haridusküsimused. Langetati riigihangetega seotud otsused. Määrati tänavakaubanduse asukohad ning kinnitati kauplemisega kaasnev dokumentatsioon. Anti projekteerimistingimused Lemmatsi külas...

Vallavalitsuse istungilt 28.06.2022

Päevakorras olid planeeringu-, sotsiaal- ja haridusküsimused. Langetati riigihankega seotud otsused. Anti luba kohalike teede ajutiseks sulgemiseks ja avaliku ürituse korraldamiseks. Kehtestati Lemmatsi külas asuva Lillemäe...

Vallavalitsuse istungilt 05.07.2022

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, sotsiaal- ja haridusküsimused. Otsustati riigihankega seotud teemasid. Pikendati üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku kestust. Antud projekteerimistingimused: ...

Vallavalitsuse istungilt 16.06.2022

Päevakorras olid ehitus-, ja planeeringu-, maa- , sotsiaal- ja haridusküsimused. Langetati otsuseid hajaasustuse programmi 2022. aasta taotlusvooru osas. Anti luba Rally Estonia 2022 korraldamiseks...

Vallavalitsuse istungilt 21.06.2022

Päevakorras olid planeeringu-, maa- , sotsiaalküsimused. Otsustati jätkata sotsiaaltransporditeenuse pakkumisega omavalitsuse poolt. Anti projekteerimistingimused Soinaste külas Tartu mnt 81 krundil abihoone püstitamiseks. Keelduti tingimuste andmisest...