-4.2 C
Kambja
Laupäev, 04.02.2023
Sildid Vallavalitsuse istung

Silt: vallavalitsuse istung

Vallavalitsuse istungilt 25.01.2023

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu, maa-, haridus- ning finantsküsimused. Otsustati võõrandada vallale kuuluv metsaraieõigus. Kinnitati teenistujate terviseriski vähendamise tegevuskava. Anti projekteerimistingimused Lemmatsi külas asuvale Lillealliku...

Vallavalitsuse istungilt 30.11.2022

Päevakorras olid ehitus-, maa-, keskkonna-, sotsiaal- ja huviharidusküsimused. Kehtestati infolehe Kambja Valla Sõnumid hinnakiri. Antud ehitusload Lemmatsi külas Arako tee 20 üksikelamu püstitamiseks Lemmatsi külas...

Vallavalitsuse istungilt 07.12.2022

Päevakorras olid ehitus-, maa-, sotsiaal-, huviharidus-, keskkonna-, ja haridusküsimused. Jagati haldusülesandeid asutusele Kambja Kultuur ja Sport. Antud ehitusload Lemmatsi külas Arako tee 20 abihoone püstitamiseks ...

Vallavalitsuse istungilt 14.12.2022

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu, maa-, sotsiaal-, haridus- ning huviharidusküsimused. Anti projekteerimistingimused Sirvaku külas Jamsi kinnistule abihoone projekteerimiseks. Rahuldati OÜ Albatrek taotlus elamumaade osas, kandes PlanS...

Vallavalitsuse istungilt 21.12.2022

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu, maa-, sotsiaal- ning haridusküsimused. Otsustati maksta toetusi mittetulundusühingule ja korteriühistutele. Antud projekteerimistingimused Tõrvandi alevikus Papli 4 moodullasteaia projekteerimiseks Uhti külas...

Vallavalitsuse istungilt 04.01.2023

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu, maa-, sotsiaal- ning hankeküsimused. Kinnitati 2023. a huvihariduse ja huvitegevuse kava. Moodustati valimisjaoskonnad. Kiideti heaks 2023. vallaeelarve esialgne eelnõu. Anti...

Vallavalitsuse istungilt 02.11.2022

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, sotsiaal-, haridus- ning huviharidusküsimused. Kehtestati erandid korraldatud jäätmeveol. Anti ülevaade volikogu menetlusse suunatud eelnõudest. Arutati hangetega seotud teemasid. Keelduti projekteerimistingimuste...

Vallavalitsuse istungilt 09.11.2022

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa-, ning keskkonnaküsimused. Anti ülevaade volikogu menetlusse suunatud eelnõudest. Valiti Tõrvandi Kooli ehitusprojekti ekspertiisi läbiviija. Antud projekteerimistingimised Pühi külas Meesaku...

Vallavalitsuse istungilt 16.11.2022

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringuküsimused, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine, sotsiaalteenuse rahastamine, munitsipaaleluruumi üürilepingud, huvihariduse toetuste määramine ning reklaami paigaldamise luba. Antud projekteerimistingimised Reola külas asuvale...

Vallavalitsuse istungilt 31.10.2022

Päevakorras oli Ülenurme Gümnaasiumi spordihoonele (Ülenurme alevik, Tartu mnt 5/2) kasutusloa andmine. Vallavalitsus otsustas anda hoonele kasutusloa. Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist. Teate edastas:...