Vallavalitsuse istungilt 29.05 ja 31.05.2024

172
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid maa- ja majandusküsimused. Kinnitati õpetajate palgakorralduse aluste koostamise põhimõtted. Kiideti heaks 2023. a majandusaasta aruanne.

  • 29.05.2024 istungilt

Õpetajate palgakorralduse aluste koostamise põhimõtted

Kinnitati juhend „Üldhariduskoolide õpetajate töötasustamise aluste koostamise ja rakendamise põhimõtted Kambja valla koolijuhtidele“. Töötasustamise põhimõtted on läbi räägitud kooli- ja õppejuhtide ning õpetajatega.

Maaküsimused

Nõustuti Tatra külas asuva Jaagu katastriüksuse jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks vastavalt maakorralduskavale ning määrati moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
Rahuldati vaideotsus.

Majandusküsimused

Tunnistati riigihankes „Kambja valla teede pindamine“ (viitenumber 278366) edukaks AS TREV-2 Grupp esitatud pakkumus kogumaksumusega koos käibemaksuga 188 277,11 eurot. Pärast kohustusliku ooteaja möödumist sõlmitakse hankeleping eduka pakkujaga.
Tunnistati ostumenetluse „Laane külas asuva Kivimäe maaüksuse ja lähiala detailplaneering“ edukaks LandComposition OÜ, tellides neilt teenuse. Pakkumuse kogumaksumus on 3782 eurot koos käibemaksuga.
Tunnistati ostumenetluse „Tee ehitus- ja remonditööde omanikujärelevalve koondhange“ edukaks pakkujaks Tarindiprof OÜ, tellides neilt teenuse. Pakkumuse kogumaksumus on 10 606 eurot koos käibemaksuga.

  • 31.05.2024 istungilt

Kiideti heaks 2023. a majandusaasta aruanne.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineKambja valla supluskohtade vee kvaliteedist
JärgmineKambja valla uuele lasteaiale otsitakse nime