-5.2 C
Kambja
Laupäev, 02.12.2023
Sildid Kambja vallavalitsus

Silt: Kambja vallavalitsus

Kambja vallas oodatakse tunnustamisettepanekuid

Kuni 15. detsembrini 2023 on oodatud ettepanekud aukodaniku ja aasta tegija, aasta teo nimetamiseks. Ettepanekuid saavad esitada füüsilised ja juriidilised isikud veebilehel www.kambja.ee/tunnustamine. Kambja valla aukodaniku...

Pärimusansambli Tähelinnud mardisandid käisid mardilaupäeva lustikäigul

Sügistööd on lõppenud! Seda tähistasid Kambja Ignatsi Jaagu Kooli pärimusansambli Tähelinnud koleilusad mardisandid. Üheskoos võeti ette suur sandijooks ümbruskonna koolidesse ja sai isegi tervitatud...

Vallavalitsuse liikmed tutvusid ASiga Saarek Productions

12. septembril külastasid vallavanem Illari Lään ning vallavalitsuse liige Rahel Tamm Reolas asuvat marjade kokkuostu, töötlemise ja pakendamisega tegelevat ettevõtet AS Saarek Productions. Äriühingut...

Vallavalitsuse istungilt 27.09.2023

Päevakorras olid maa-, sotsiaal-, haridus-, haldus- ja hankeküsimused. Anti reklaami paigaldamise luba. Maaküsimused Nõustuti Kambja vallas Mäekülas asuva Metsanurga katastriüksuse 28203:005:0278 jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks vastavalt...

Vallavalitsuse istungilt 20.09.2023

Päevakorras olid maa-, sotsiaal-, hanke- ja haldusküsimused. Tehti otsuseid huvihariduse toetuste määramise keeldumisest. Moodustati valla heaolu ja tervisenõukogu. Maaküsimused Muudeti vallavalitsuse 27.07.2023 korralduse nr 1980 „Sundvalduse...

Vallavalitsuse istungilt 14.09.2023

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa-, sotsiaal-, huviharidus- ning haldusküsimused. Ehitus- ja planeeringuküsimused Võeti vastu Räni alevikus asuva Tiigrisilma 2 maaüksuse detailplaneering. Avalik väljapanek korraldatakse 10.–23.10.2023,...

Vallavalitsuse istungilt 07.09.2023

Päevakorras olid planeeringu-, maa-, sotsiaal- ning huviharidusküsimused. Eraldati toetust Aarike hooldekeskusele. Anti nõusolek OÜle Olme tehnika soetamiseks. Anti seisukoht volikogu eelnõudele. Anti projekteerimistingimused Ülenurme alevikus...

Volikogu tööd aitab korraldada vallasekretäri abi

Kambja Vallavalitsuses töötab augusti algusest vallasekretäri abi Jaanika Liblik. Tema ametikoha põhieesmärk on volikogu asjaajamise korraldamine, volikogu liikmete nõustamine, volikogu õigusaktide kehtestatud nõuetele vastavuse...

Vallavalitsuse istungilt 30.08.2023

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu- ning maaküsimused. Määrati huvihariduse toetusi. Anti luba avaliku ürituse korraldamiseks. Kinnitati kriisikomisjoni koosseis. Arvati SA Ülenurme Areng nõukogust välja...