-6.2 C
Kambja
Laupäev, 03.12.2022
Sildid Kambja vallavalitsus

Silt: Kambja vallavalitsus

Oodatud on ettepanekud aukodaniku ja aasta tegija, aasta teo nimetamiseks

Kuni 15. detsembrini on oodatud ettepanekud Kambja valla aukodaniku ja aasta tegija, aasta teo nimetamiseks. Ettepanekuid saavad esitada füüsilised ja juriidilised isikud veebilehel www.kambja.ee/tunnustamine. Kambja valla...

Vallavalitsuse istungilt 31.10.2022

Päevakorras oli Ülenurme Gümnaasiumi spordihoonele (Ülenurme alevik, Tartu mnt 5/2) kasutusloa andmine. Vallavalitsus otsustas anda hoonele kasutusloa. Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist. Teate edastas:...

Vallavalitsuse istungilt 26.10.2022

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa-, sotsiaal- ja huviharidusküsimused. Kehtestati erandid korraldatud jäätmeveol. Kinnitati Kambja Kultuur ja Sport töötajate koosseis. Võeti vastu hangetega seotud...

Vallavalitsuse istungilt 19.10.2022

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa-, sotsiaal- ja haridusküsimused. Võeti vastu hangetega seotud otsuseid. Anti projekteerimistingimised Õssu külas asuvale Eerika tee 1 maaüksusele tootmishoone püstitamiseks. Antud...

Vallavalitsuse istungilt 12.10.2022

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa-, sotsiaal-, huviharidus ja keskkonnaküsimused. Kinnitati hoolekogude ja koolide koosseisud. Võeti vastu hangetega seotud otsuseid. Anti ülevaade volikogu menetlusse...

Konkurss ehitusspetsialisti, vallainseneri ning kultuuri- ja spordinõuniku ametikohale

Vallavalitsus kuulutab välja avalikud konkursid järgmiste ametikohtade täitmiseks: ehitusspetsialist vallainsener kultuuri- ja spordinõunik Kandideerimisavaldus, haridust tõendavad dokumendid ja CV palume esitada digiallkirjastatult hiljemalt 14.11.2022 (vallainsener...

Meie vallavalitsuse töötajad

Kristi Kull, arendusjuht Olen töötanud eelnevalt Ülenurme vallavalitsuses 12 aastat. Minu tööülesanded ühendvallas ei ole oluliselt muutunud. Tegelen valla põhiliste strateegiliste arengusuundade, valla arengukava väljatöötamise...

Meie vallavalitsuse töötajad

Marina Lehismets, vallasekretär Töötan Kambja vallasekretärina alates 18. veebruarist k.a. Varasem töökogemus on Otepää linnavalitsuse juristi ja linnasekretärina 8 aastat, Rõngu vallasekretärina üle 17 aasta....

Meie vallavalitsuse töötajad

Vallalehe mitmes numbris oleme tutvustanud meie suure ühendvalla ametnikke, kelle igapäevatöö on vallaelu korraldamine ja vallakodanike murede-rõõmudega tegelemine. Kõik vallaelu korraldajad said kordamööda võimaluse...

Meie vallavalitsuse töötajad

Jätkame ühendvalla ametnike tutvustamist. Seekord räägivad oma igapäevatööst maa- ja ehitusosakonna ametnikud.   Ragnar Joosep, ehitusspetsialist Olen olnud Kamba Vallavalitsuses ehitusnõunik alates 2008. aastast. Mul on ehitusalane...