-0.2 C
Kambja
Kolmapäev, 22.03.2023
Sildid Kambja vallavalitsus

Silt: Kambja vallavalitsus

Vallavalitsuse istungilt 22.02.2023

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa- ,sotsiaal- ning haldusküsimused. Muudeti haridus- ja kultuurikomisjoni nimetust ning koosseisu. Määrati huvihariduse toetusi. Antud projekteerimistingimused Laane külas asuvale Väike-Näki...

Vallavalitsuse istungilt 15.02.2023

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa- ning sotsiaalküsimused. Määrati huvihariduse ja projektitoetusi. Kehtestati tasuliste teenuste hinnakiri. Kinnitati ostumenetluste tulemused. Toimus põhimääruse eelnõule laekunud muudatusettepanekute...

Vallavalitsuse istungilt 01.02.2023

vallPäevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa-, sotsiaal- ning huviharidusküsimused. Otsustati korraldada Tõrvandi Kooli riigihange. Anti luba kohaliku tee ajutiseks sulgemiseks. Kutsuti tagasi nõukogu liikmed...

Vallavalitsuse istungilt 08.02.2023

Anti ülevaade valla äriühingute tegevusest. Vastu võeti otsuseid, mis puudutasid ehitus- ja planeeringu-, maa-, sotsiaal-, haldus- ning huviharidusküsimusi. Kehtestati Kambja Kultuur ja Sport tasuliste...

Lähtun oma töös läbipaistvuse ja avatuse põhimõtetest

Töötan alates jaanuari lõpust Kambja Vallavalitsuse kultuuri- ja spordinõunikuna. Viimased aastad töötasin sarnasel ametikohal teises omavalitsuses ja usun, et oman head pilti valdkonnast ja...

Vallainseneri ametikohuseid täidab Reio Jüriöö

2023. aasta alguses asus Kambja Vallavalitsuses vastloodud vallainseneri ametikohale Reio Jüriöö. Ta on pärit Põlvast, kuid hetkel elab Tartu linnas. Oma kooliteed alustas Reio...

Valla ehitusspetsialistina asus tööle Janek Kuld

Möödunud aasta detsembrist töötab Kambja Vallavalitsuse ehitusspetsialistina Janek Kuld. Tema igapäevane töö on seotud ehitusalase töö korraldamisega. „Olen Kambja Vallavalitsuses ehitusspetsialistina töötanud ligi kaks kuud...

Vallavalitsuse istungilt 25.01.2023

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu, maa-, haridus- ning finantsküsimused. Otsustati võõrandada vallale kuuluv metsaraieõigus. Kinnitati teenistujate terviseriski vähendamise tegevuskava. Anti projekteerimistingimused Lemmatsi külas asuvale Lillealliku...

Vallavalitsuse istungilt 18.01.2023

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu, maa- ning haridusküsimused. Otsustati sõlmida äriruumi üürileping. Anti projekteerimistingimused Räni aleviks asuvale Kassisilma 15 krundile kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks. Antud ehitusload Reola külas...

Vallavalitsuse istungilt 11.01.2023

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu, maa-, sotsiaal- ning halduse- ja keskkonnaküsimused. Täiendati valla kriisikomisjoni. Otsustati suunata volikogu menetlusse eelnõud. Anti ehitusluba Lalli külas Püssi puurkaevu...