-4.6 C
Kambja
Teisipäev, 30.11.2021
Sildid Kambja vallavalitsus

Silt: Kambja vallavalitsus

Vallavalitsuse istungilt

23. septembril otsustati Ehitus- ja planeeringuküsimused Anda projekteerimistingimused Räni alevikus asuvale Leilovi tee 32 maaüksusele üksikelamu projekteerimiseks. Anda ehitusload: Lalli külas Varesemäe puurkaevu püstitamiseks Räni alevikus Viirpuu...

Vallavalitsuse istungilt

16. septembril otsustati Ehitus- ja planeeringuküsimused Anda projekteerimistingimused Oomiste külas Kasemetsa kinnistule üksikelamu ja kahe abihoone projekteerimiseks. Anda ehitusload: Kaatsi küla Lavendli puurkaevu püstitamiseks Raanitsa külas Leetalu...

Valimised on tagasivaatamise ja vastutuse võtmise aeg

Kaskedel on pikad kollased patsid peas, punetavad pihlakad ja vahtrad toetavad tõhusalt valgele aastaajale eelnevat värvitoredust. September on suvest sügisesse kulgemise kuu. Lisaks saabub taas...

Vallavalitsuse istungilt

09. septembril otsustati Ehitus- ja planeeringuküsimused Anda projekteerimistingimused: Lemmatsi külas Lillemäe tn 29 krundil kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks (kasutamisotstarbe täiendamine) Tõrvandi alevikus Karikakra tn 29 krundil kehtiva...

Vallavolikogu kehtestas koolilõpetaja stipendiumi

Teisipäeval toiminud vallavolikogu istungil kehtestati koolilõpetaja stipendiumi statuut, mille eesmärk on tunnustada gümnaasiumi kuld- ja hõbemedaliga lõpetanud ja kutsekeskhariduse kiitusega lõpetanud õpilasi, sõltumata kooli...

Vald liitub Eesti Jäätmehoolduskeskusega

Vallavolikogu võttis teisipäeval vastu otsuse, millega Kambja vald liitub mittetulundusühinguga Eesti Jäätmehoolduskeskus. Ühingu eesmärgiks jäätmehoolduse kavandamine ja korraldamine ning liikmete omavahelise koostöö teostamine lähtuvalt...

Kinnitati valla tänavune esimene lisaeelarve

Vallavolikogu kinnitas teisipäeval toiminud istungil Kambja valla 2021. aasta I lisaeelarve, mis on koostatud vajadusest muuta eelarvet järgmistel põhjustel: Toimunud on muutused planeeritud põhitegevuse...

Soinastes algatati üldplaneeringut muutev detailplaneering

Teisipäeval algatas vallavolikogu Soinaste külas asuvate Jaani ja Leetsi maaüksuste detailplaneeringu ja kinnitas lähteseisukohad. Vastavalt eelhinnangule detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilist hindamist ei algatatud. Detailplaneeringu koostamise ettepaneku...

Avalik kiri Külitse elanikele!

Suvest on saanud sügis ja te kõik olete oodanud veevärgi teemadel vastuseid. Peame teatama, et projektile „Külitse aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine“ SA KIK...

Vallavalitsuse istungilt

02. septembril otsustati Ehitus- ja planeeringuküsimused   Anda projekteerimistingimused Lepiku külas asuvale Maria maaüksusele üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks. Anda ehitusload: Pühi külas Keskküla üksikelamu püstitamiseks Raanitsa külas...