Kogukonna ja politsei koostöö loob suurema turvatunde

387

Politseinikud mikrobussis menetlemas.Tänapäeva ühiskond liigub selle poole, et eriti hõreasustusega maapiirkondades saavutatakse turvalisuse loomisel parim tulemus politsei, kohalike omavalitsuste, ettevõtjate ja piirkonnas elavate inimeste koostööga.

Viimaste aastate statistika näitab, et kirjeldatud koostöö on kandnud vilja, sest kuritegevuse tase, sealjuures ka varguste arv on näitamas vähenemistendentse.

Mis on sellise arengu taga?

Heameel on tõdeda, et üha rohkem omavalitsusi ja firmajuhte suhtuvad turvalisuse tagamisse kui valdkonda, mis pole ainult riigi ja politsei ülesanne, vaid kohaliku elu tähtis ühine küsimus. Nad on määratlenud selgelt oma rolli selle tagamisel. Panustatakse territooriumile turvakaamerate paigaldamisse, mis hoiavad vargaid eemale ja mis lihtsustavad hiljem kurikaelte tabamist.

Ei ole unustatud ka seda, et turvatunnet tõstab ka korraliku tänavavalgustuse olemasolu.

Mõistetud on ka naabrivalve tähtsust – just Tartu ja Ülenurme valla elanikud paistavad silma naabrusvalve korraldamises, seal on registreeritud enim naabrusvalve piirkondi. Naabrusvalve aluseks on inimeste omavaheline suhtlemine ning kui soovitakse naabrivalve ellu kutsuda, siis tuleb sellest soovist piirkonnapolitseinikule teada anda ning asuda üheskoos tegutsema.

Oluline on ka inimeste suhtlemine oma piirkonnapolitseinikuga – teilt saadud info piirkonnas liikuvatest kahtlastest isikutest ja autodest, avaliku korra rikkujatest või isegi hulkuvatest koertest on abiks turvalisuse tagamisel piirkonnas. Me oleme endiselt kõikides omavalitsustes olemas ning julgustame inimesi meie poole pöörduma ning enda tähelepanekutest teada andma.

Üks näide sellest, kui oluline on inimestelt politseile laekunud info kurjategijate tabamisel: ühest kalatsehhist varastati mõni aeg tagasi üle tonni lõhekala. Juhtunust teatati koheselt piirkonnapolitseinikule ning saadud infot kasutades tuvastati juba paari tunni jooksul teo toimepanija ning kätte saadi ka osa varastatud kaubast.

Kuritegude, just varavastaste kuritegude vähenemisele on peale politsei tegevuse aidanud kaasa ka ühiskonnas asetleidvad muutused. Inimesed on jäänud paiksemateks ja muutunud oma vara kaitsmisel hoolsamaks. Aastaid häirisid inimesi ja olid politseile probleemiks suvilaterajoonis aset leidnud vargused, nüüd on need praktiliselt lõppenud, sest paljud suvilad on kohandatud aastaringseks elamiseks, inimesed on kogu aeg kohal ja varguste toimepanek muutunud raskemaks.

Suhteliselt madal on maakonnas ka elamutesse sissemurdmiste arv, kuid on mõningad olukorrad, kus omanikud võiks mõelda, kuidas oma vara paremini kaitsta. Varaste sihtmärgiks on praegu kujunenud aiatöömasinate (murutraktorite ja trimmerite) ning ehitusel kasutatavate tööriistade ja masinate vargused. Rohkem varastatakse ka vanametalli ja kütust, viimast ka teedeehitusel, metsatöödel või mujal valveta jäänud ning valvesignalisatsioonita masinatest. Vanametall meelitab vargaid just seetõttu, et see on ladustatud lahtiselt kinnistutele ning sellel juurdepääs on vaba.

Kevad ja suvi on tulemas ning ka maapiirkondades hakkab rohkem võõrast rahvast liikuma. Oleme siis valmis jätkuvaks koostööks, et anda kurjategijatele vähem võimalusi Tartumaal tegutsemiseks.

Meie endi ükskõiksus ümbruskonnas toimuva suhtes on kurjategijale kõige suuremaks abiliseks – võtame temalt üheskoos siis selle võimaluse.

Anti Peiponen,
vanemkomissar,
Tartu politseijaoskonna
Tartumaa konstaablijaoskonna
piirkonnavanem

 

Kino maale
EelmineTeave metsaomanikele
JärgmineMida peaks arvestama kaevetööde tegemisel?