Kevad on parim aeg kütteseadmete kontrolliks

377

Tuli.2012. aastal said päästjad peaaegu 300 väljakutset põlengutele, mille põhjustasid katkised kütteseadmed, korstnas süttinud tahm või hooletu kütmine.

Korrastades kütteseadmed kevad-suvel, võib sügisel kütteperioodi rahuliku südamega alustada. Korstnapühkijad soovitavad korstnaid puhastada just peale kütteperioodi lõppu, sest siis ei ole pigi lõõrides jõudnud kõvaks kuivada ja korstnapühkijate ootejärjekorrad on lühemad.

Regulaarne korstna puhastamine aitab kokku hoida küttekulusid ja on vajalik tuleohutuse tagamiseks. Pidevalt kasutuses olevaid kütteseadmeid ja lõõre tuleb puhastada kaks korda aastas, sügisest kevadeni kasutatavaid seadmeid võib puhastada üks kord aastas. Olenevalt küttematerjalist või kütteseadme eripäradest võib tekkida vajadus tihedamaks hoolduseks. Eramaja omanik võib oma maja korstna(d) ise puhastada, kuid igal viiendal aastal peab korstna ja kütteseadmete ohutust kontrollima kutseline korstnapühkija. Mitmepereelamu omanikel on kohustus kasutada ainult kutselise korstnapühkija teenust. Väljaõppinud spetsialist tagab töö kvaliteedi ning annab kütteseadme puhastamise ja kontrollimise kohta akti.

Turvalise kütmise eelduseks on lisaks korstnalõõride puhastamisele kogu kütteseadme hooldamine. Vajalik on kontrollida, et seadmed ei oleks mõranenud, amortiseerunud ja seetõttu tuleohtlikud. Tahmaluugid peavad olema korralikult kinnitatud ja suletud. Tänapäevase korstnapühkija varustusse kuulub ka spetsiaalne kaamera, mille abil pisimadki probleemid lõõride kaudu üles leitakse. Kütteseadmete olukorda oskab hinnata professionaalne pottsepp, kes vajadusel katkise seadme parandab.

Mida parem on korstnas ja küttekoldes tõmme, seda vähem tekib tahma ja pigi suitsukanali seintele. Suitsulõõridesse ladestunud pigi muudab need tuleohtlikuks, vähendab küttekolde kasutusiga ning suurendab soojakadu ja küttekulu 20-40%.

Kütteseadmete ohutusest saab rohkem teavet päästeteenistuse kodulehelt www.rescue.ee/1667. Päästeala infotelefonilt 1524 saab infot korstnapühkijate ja pottsepa teenuste kohta. Samuti leiab piirkonna korstnapühkijate kontakte Eesti Korstnapühkijate Koja kodulehelt www.korsten.ee.

Kino maale
EelmineVajaduspõhisest peretoetusest
JärgmineTatra külas põrkusid kaks sõidukit