Vallavolikogu jaanuariistung

599

Kambja vallavolikogu XXVI istung toimus 21. jaanuaril, kohal oli 20 volikogu liiget, istungilt puudus Virgo Kurist.

Päevakorras oli 12 küsimust.

Kambja lasteaia Mesimumm arengukava aastateks 2020 – 2023 ja Soinaste lasteaia Laululind arengukava aastateks 2020 – 2025 tutvustas haridusnõunik Maia Uibo. Mõlema arengukava vastuvõtmise poolt olid kõik kohal olnud volikoguliikmed.

Kambja valla 2020. a eelarve II lugemisel kandis finantsjuht Sirje Suur ette eelarvele tehtud muudatusettepanekud ja vallavalitsuse seisukoha nende arvestamise kohta. Volikogu võttis 2020. aasta eelarve vastu 19 poolt- ja ühe vastuhäälega. Vastuvõetud eelarve alusel tegi volikogu esimees Heiki Sarapuu ettepaneku kinnitada ka vallavanema töötasu. Volikogu kinnitas vallavanema töötasu 19 poolt- ja ühe vastuhäälega.

Kinnisasja omandamiseks loa andmise kohta tegi ettekande maa- ja ehitusosakonna juhataja Tiit Lukas. Volikogu otsustas ühehäälselt anda osaühingule Mets&Mets loa Kavandu külas Matsi kinnistu omandamiseks.

Soinaste külas asuva Juhani maaüksuse detailplaneeringut tutvustas maa- ja ehitusosakonna juhataja Tiit Lukas. Volikogu otsustas ühehäälselt võtta planeering vastu ja suunata see avalikule väljapanekule.

Kambja noortevolikogu tööst andis ülevaate ja vastas volikogu liikmete küsimustele noortevolikogu liige Triinu Alliksaar.

Seoses volikogu liikme Oliver Otsa volituste peatumisega möödunud aastal kinnitas volikogu tema asemel valla esindajaks Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule volikogu liikme Rauno Kiuru ja valis volikogu maakomisjoni aseesimeheks Urmas Sarja.

Jätkus juba volikogu detsembriistungil alanud arutelu vallakeskuse võimaliku asukoha kohta, arendusjuht Kristi Kull tutvustas viimaseid analüüse. Komisjonide ettepanekute ja ühise arutelu tulemusel jõuti seisukohale, et algatatakse detailplaneering Tõrvandi alevikus uue multifunktsionaalse vallakeskuse ja koolimaja asukoha leidmiseks.

Arendusjuht Kristi Kull tutvustas volikogule Soinaste lasteaia Eerika filiaali laienemisplaane ja kavandatavat laste mänguväljakut. Volikogu nõustus läbirääkimiste jätkamisega kinnistu omanikuga.

Vallavanem Aivar Aleksejev vastas volikogu liikme Anti Kalveti arupärimisele Aardla poldri tee kohta.

Istungil arutatut vahendas volikogu sekretär REET KIURU

Kino maale
EelmineSoovin üürida korterit
JärgmineTulemas Reola noorte näitetrupi 20. hooaja juubelipidu