Kavandatakse Ülenurme gümnaasiumi spordihoone renoveerimist!

3574

Ülenurme koolihoonet on ehitatud ja ümber ehitatud, kool on laienenud algklasside maja võrra ning hoonekompleksile on lisandunud muusikakool. Üsna stabiilselt ning muutumatuna on nendes ehitus-tuultes puutumatuks jäänud kooli spordihoone… Pisemaid kõpitsemisi ja ümbertegemisi on ikka olnud, aga vajadused küünivad tehtust siiski sootuks kaugemale.

Siiski-siiski – kogu pika suve müdises staadionil innustav ehitustegevus, nüüdseks uinub peaaegu avamisküps spordirajatis mõnusas talverahus valge lumekatte all.

Kooliperel on aga põhjust oodata veelgi enamat.

Lõppenud aasta 18. detsembril toimunud volikogu istungil anti vallavalitsusele luba korraldada Ülenurme gümnaasiumi spordihoone renoveerimise riigihange. Selle raames koostatakse valminud eelprojekti alusel põhiprojekt ning leitakse ehitaja.

Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis algavad ehitustööd veel sellel aastal. Pöidlad pihku!

KRISTI KULL,
valla arendusjuht

Kino maale
EelmineValitsus kiitis heaks üle-eestilised COVID-19 tõrje piirangud
JärgmineEttevõte avas Tõrvandis kettagolfipargi