Kui nimi ei riku, kas ta siis rikastab…

697

Kas regionaalpoliitika Eestis oli õigustatud või mitte, kas selle läbiviimine oli õnnestunud või mitte, ma ei analüüsi. Isiklikult mina ei pooldanud valdade liitumist/liitmist ega poolda praegugi. Olen endiselt seisukohal, et eestlane ja eestimaalane on pigem talu- kui kolhoosimeelne. Ja et mitmed kultuuriliselt rikkad erinevad ning erilaadsed kihelkonnad (lood, laulud, rõivad, kombed, tavad jm) ei peaks olema üks üheks pressitud suurvald või rajoon või oblast. Seega ei poolda ma eriti just valdade sundliitmist poliitikute poolt rahva arvamusest, soovist, otsusest üle sõites ja sellega mitte arvestades.

Kõik see on aga toimunud ning meil tuleb sellega elada. Mitte kibestunult, vaid pilguga tulevikku, edasi liikudes, arvestades ka seeläbi tekkinud uusi võimalusi ning kohustusi.

Olen Kambja valla kultuurijuht olnud mõned kuud kauem kui aasta ning samas ka Kambja Vallavolikogu liige ning haridus- ja kultuurikomisjoni esimees. Mõlemas rollis on aegajalt kattuvaid teemasid ja käsitlusi. Üks selline tuli päevakorda eelmise aasta septembris, kui ootamatult ja äkki hakati kõnelema Rally Estonia toimumisest, osaliselt ka Kambja vallas. Just sel ajal jõudiski maailma ette meie valla pikalt ette valmistatud ja äsja lõplikult kinnitatud vapp, mis jõudiski sisuliselt kohe sealsamas ka maailmaareenile. (Samas valla nime ja vapiga sildid teedel said paika alles päris hiljaaegu). Nii tekkis eelmisel sügisel kiiresti ka vajadus teha alles-alles ühiseks liidetud valla kohta tutvustav visioon. Mitme asjaolu kokkulangemisel kribisin minagi kiiresti leheküljetäie ideid, sama tegi oma väikses ringis valla arendusjuht Kristi Kull. Ühitasime oma vaimutööd, arutlesime ka koos vallavanem Aivar Aleksejeviga ning kõige kiirem ja pakilisem vajadus hetkel sai rahuldatud.

Idee vajas aga edasiminemist. Osa sellest on ikka veel arengujärgus (videod, ajalooline fotoalbum, valla infolugu, teejuht, tutvustav promo jm), sest ühe hea ideega kaasnesid juba järgmised head, sisukad ja olulised ideed. Kiirest kohustusest kasvas välja võimalus luua ka teisi uusi maineväärtusi. Rahvarohkemaid üritusi lubaval ajal ootab õnnistamist Kambja valla lipp, paigaldamisele tulevad mõned mälestuskivid, Kambja kalmistul saab väärikalt korda isikute kohatahvel. Selles protsessis aitavad koostöös kaasa piiskop Joel Luhamets, õpetajad Kristjan Luhamets ja Andrus Mõttus. Aitäh!

Kui nendest ühistest uutest võimalustest taas haridus- ja kultuurikomisjoni laiendatud koosolekul rääkisime, olid mõttearendusse vallavanema ja arendusjuhi kaudu kaasatud ka majasisese nõukoja liikmed, sisuliselt kogu vallavalitsus ja ka kaks meie vallalehe toimetajat. Ühine tõdemus oli, et kõige väärikam ja õiglasem ning kaalukam oleks kaasata vallaüldsust puudutavate otsuste tegemisse kogu valla rahvas ehk kuulutada valla inimestele välja ideekorje. Sel moel saaks aktiivsetelt ja hoolivatelt kaaskodanikelt tagasisidena nende ettepanekud, et valida Kambja vallale tunnuslause(d) ja anda võimalus valla infolehele panna uus nimi. Valdade liitmise järel senised vallalehed Olevik ja Koduvald liideti ning vahepealsel ajal on vallaleht kandnudki päises lihtsalt mõlemat nime.

Otsus sõnastati üleskutseks ja vallakodanikele kuulutati välja ideekorje vallale tunnuslause ja valla infolehele nime leidmiseks.

Laekus päris palju üsna eriilmelisi ettepanekuid. Valla tunnuslauseks tuli ettepanekuid 25 isikult – sealhulgas üks perekond – kokku 74 pakkumist.

Valla infolehele nime pakkujaid oli 26, lisaks seesama tragi perekond, pakutud nimesid sai kokku 73. Samasugused ehk kattuvad olid mõlema puhul vaid mõned, küll aga oli päris omajagu sarnaseid. Valdav enamus kaalutletud, kaunid, tõsised, luulelised, emotsionaalsed, soojad, helged… Vihjetega laulmisele, muusikale, põllumajandusele, lennundusele. Ideekorje tulemused on ritta sätitud kõrvalasuvas tabelis.

Lisaks vallalehe mitmetele tavavormilistele nimepakkumistele – leht, infoleht, sõnumid, vallaleht, postipoiss, teataja, häälekandja jm erinevates versioonides – oli siiski ka kaunimaid pakkumisi, kus see n.ö kiretult asjalik lihtsalt „ajaleht“ sai nägemuses märksa tuumakama nime. Kõik pakkumised on taas kõrvalolevas tabelis leitavad.

Kohtusime arendusjuhiga ning koostasime kokkuvõtte, mis taas haridus- ja kultuurikomisjonile hindamiseks läks. Arutelus osales komisjoni 10 liikmest 8, lisaks veel mõned inimesed väljastpoolt, kogukondadest. Koostasime seejärel edetabeli enim meeldinuist ja märgituist, vaatasime selle veelkord üle koos vallavanemaga. Pikaajaline ettevalmistav töö jõudis lõpuks otsustamiseks volikogusse. Enimkasutatavaks Kambja valla tunnuslauseks saab „Kindel ja kodune!“.

Ideekorjel välja pakutuist ühitati mitu ettepanekut ja pärast arutelu määras volikogu vallalehe nimeks „Valla Sõnumid“.

Eriline tänu ikkagi kõigile, kes ei pidanud paljuks ning panustasid ettevalmistusse. Ideekorje mõttetalgutel autorid saavad tänatud meenega. Aitäh kõigile!

Kultuurielu on küll pausil, aga tegutsemisvalmis!

Siinkohal kasutan veel võimalust kutsuda endiselt üles ka luuletama. Mitte luiskamise mõttes, vaid poeesiana. Kirjutage, kirjutage, luuletage, luuletage. Esialgu ikka veel sahtlisse, aga õige pea ilmutan ka reglemendi, kus on kirjas, kuhu ja kuidas ootame valla inimeste kirjutatud luuletusi nii noortelt kui eakatelt, proovida võivad ja saavad ju kõik soovijad. Žürii on juba moodustatud ning kevadises tärkamise, sünni ootusärevuses. Jätkugu kõigil loovust, kuna paljud valmis mõeldud ja ette valmistatud uued tegevusvõimalused (puutööring, jooga) on hetkel ikkagi veel edasi lükkunud piirangute tõttu, mis reguleerivad meie elu oodatava normaalsuse suunas. Ooterežiimil on valdavalt ka taidlusringide tegevus. Kasutame aega. Pakume ideid, kogume mõtteid, tegeleme loovusega.

Ehk pole enam kaugel aeg, kui seda kõike taas vajame, kasutame, esitleme. Seni saame valmistuda.

Ja et sügisel saaksime lõpuks alustada, palun mulle kirjutada ka neil, keda huvitaks mälumäng. Peame nõu, kuidas seegi meeldiv ajaviide ning meelelahutus meie vallas taas ausse tõsta.

Kõigepealt aga kindlasti kohe-kohe algav LUULEKONKURSS!

Olgem hoitud!

PEEP PUIS,
valla kultuurijuht

Vallalehe nimi – kodanike pakkumised

 • Vallahelin
 • Kodu Hääl
 • Populus

Monika Truu

 • Kambja Valla Infoleht
 • Kambja Valla Teataja
 • Kambja Vallaleht

Triin

 • Ülekambja Teataja

Sigri Käos

 • ÜLENURME KAMBJA SÕNUMID
 • KAMBJA VALLA TEATAJA
 • KÜLADE JA ALEVIKE TEATED

Enn Liba

 • Koduleht
 • Vallamaa Teataja
 • Kambja Valla Postipoiss

Helen Kaufmann

 • Ülevalla Teataja
 • Ülevalla Sõnumid
 • Ülevalla Leht

Kuldar Kellamäe

 • Koduvalla Häälekandja
 • Kambja Häälekandja

Helen Münt

 • Olevald
 • Kambja Teataja
 • Helin

Tambet Anja

 • KODUVALD

Helena Käosaar

 • Uuevalla
 • Kambrium

Mario Meldre

 • Kabja Avastaja
 • Kabjakas

Taivo Liik

 • Koduvald

Lembit Jakobson

 • ÜLENURMEST KAMBJANI

Jüri Reinson

 • Üle Kambja

Heiki Kakko

 • Koduvalla Lood
 • Koduvalla Olevik

Karis Saal

 • Sirp ja Vasar

Pavel Omelin

 • Mis, Kus, Millal
 • Terad ja Sõklad
 • Fookus

Sirje Suur

 • Kambja Kuulutaja
 • Koduvald Kambja
 • Kambja Elu

Jaanika Tappo

 • Koduvalla Mõtteterad

Malle Piirsalu

 • Kambja Kaja

Kuido Ivandi

 • OK! (argi- ja tavakeeles levinud hüüatus, kui kõik on korras ja elu on elamist väärt)
 • Kooskõla (mõtteline seos valla vapil oleva helihargiga)
 • Sõnumisõõr (mõtteline seos valla vapil külasid ja alevikke sümboliseeriva viljaterade sõõriga)

Toivo Ärtis

 • KAMBJA VALLA TEATAJA
 • KAMBJA VALLA SÕNUMITOOJA
 • KAMBJA VALLA TEGUDELEHT

Kallinik Tonts

 • Ülevaatlik
 • Lokaator

Allar

 • Infokamber
 • Maa ja Ilm
 • Üle ja Ümber
 • Ruupor
 • Kambja (info) Tulp
 • Kambja Kaagutus/Kaagutaja
 • Küla Kõla
 • Kambja Kaja
 • Ignatsi Kirjad
 • Karjakell
 • Kammertoon
 • Kõlakoda

Peep Puis

 • Kambja Kaja
 • Kambja Hääl
 • Kambja Sõnumid
 • Olevik
 • Ülevaade
 • Kambja Leht/ Ajaleht

Terje ja Toomas Keldoja

 • Meelespea
 • Kambja Meelespea

Anne-Lia Kivari

 • Kambja Kuulutaja
 • Nurmekamb
 • Lättenurm
 • Kambja Uudistenurm
 • Uudistenurm

Annely Tubin

 • Kambjanurme

Toomas Varik

 

Valla tunnuslause – kodanike pakkumised

 • Ühiselt muusikataktis!
 • Viljakas, arenev, perekeskne – Kambja valib muusika!!
 • Parim põld perede kasvatamiseks, parim vald muusika helisemiseks!

Monika Truu

 • Kindel ja kodune!
 • Vaatega tulevikku!
 • Kindel kodu koht!

Triin

 • Kambja vald – kultuurne kodukoht!
 • Kambja valla suur ja väike ongi meie kandi päike!
 • Kambja vald – kasvult suur ja sisult rikkalik!

Helen Kaufmann

 • Terve vald oli kokkuaetud
 • Kihelkond kokku kutsutud
 • Külalisi igat seltsi

Enn Liba

 • Adra ja lauluga kõigele vastu!
 • Põllumees läheb adraga,koorimees läheb lauluga! !
 • Üks vald, kaks omamoodi nägu!

Gerda Lõiv

 • Parim koht maandumiseks.
 • Värav suures maailmas.
 • Lauluhälli lennuväli.

Mallor Moondu

 • Kasvame koos!

Kaia Pärn

 • Lõuna-Eesti helin.
 • Kaunite helide vald.
 • Helisev kagu.

Tambet Anja

 • IKKA ÜLESMÄGE!

Jüri Reinson

 • Lauluga üle nurme!
 • Lauldes Kambjast Ülenurme!

Kätlin Tamm

 • Kambja Eluringi vald
 • Vald kogu eluks

Kristi Kull

 • Ühenduses peitub jõud
 • Kambjast algas Pisa

Toomas Varik

 • Laulame, tantsime, töötame.
 • Hällist nurmele tööle, tantsima, laulma.
 • Kambja on tööpaik, laulupaik, tantsupaik.

Tiina Tiideberg

 • Kui püüad ainult virvendust, ei märka päikest!

Malle Piirsalu

 • Ükski tee koju pole liiga pikk.
 • Kambja – see kõlab kaugele!

Külli Kann

 • Kui Kambja rahvas kuldsel a’al…
 • Hakkame-hakkame minema, Kambja poole kõndima

Kristo Piiroja

 • Ränilohust Makitani

Marko

 • Lauldes me liigume ja looduses me kiigume, kus elu teel saab keerelda ja mugavasti veerelda.
 • Kambja loodusilu kajab koorilaulu kõlas.
 • Tugev kogukond, hea haridus ja kaunis loodus – kindla tuleviku alustala.

Margit Saluotsa

 • Me elame hetkes./!/
 • Elu on hetkes./!/
 • Hetkes on elu./!/

Kallinik Tonts

 • Kambja vald – Tegude tuules arengute suunas
 • Kambja vald – mitmekesine elukeskkond
 • Kambja vald – koos loome elurikkust/mitmekesisust

Kersti

 • Vald kõigi heaks, kõik valla heaks!
 • Elusa elu kants
 • Üksteist hoides

Toivo Ärtis

 • Terve vaim terves kehas

Enn Liba

 • Kambja annab tooni
 • Kambja annab puhta tooni
 • Tartu on lähedal
 • Tartu pole kaugel

Terje ja Toomas Keldoja

 • Me juurteks (rikkus) on nii matsid kui ignatsid
 • Meil nii matsid kui ignatsid
 • Mure mattub mullaga, Kambja kattub kullaga
 • Ader mulda (mullaseks), Kambja kulda (kullaseks)
 • Adrad mulda, laulud lendu
 • Laulda ja lennata
 • Lauluga lendu
 • Häälekas ja lennukas
 • Koorilauluhällist lendama (lendu)
 • Välja lennanud koorilauluhällist
 • Koorilaulu hällist lennukalt kõrgusse
 • Adrad (jalad, varbad) maas, pea pilves
 • Kambja(s)koorib
 • Kambjal ei olnud sündides kuldlusikas suus, aga meil on viisteist mõisa

Peep Puis

 • Igaühele oma

Anti Kalvet

 • Tugev vald, tark kogukond
 • Tarkade tegude vald
 • Lõuna-Eesti lättekoht
 • Lätete algus
 • Üle nurme lätteni
 • Tarkade tegude läte

Annely Tubin

 

Kino maale