Millal muutub kassi ja koera pidaja loomapidajaks ning milliste nõuetega tuleb arvestada

1002
Koer

Aprillikuu lõpp tõi kaasa kohustused paljudele lemmikloomade omanikele, sh koerte ja kasside ning valgetuhkrute pidajatele. Nüüdsest tuleb selgelt eristada, kas koeri ja kasse peetakse lemmikloomana või hoopis muul eesmärgil. Lemmiklooma pidamiseks ei peeta näiteks koerte ja kasside aretamist ning kasvatamist ja nende müümist või tasuta ära andmist.

Loomapidajad, kes tegelevad loomade ajutise pidamisega, näiteks loomapoed või hoiukodud ja varjupaigad, on nüüdsest kohustatud kõigist oma tegevuskohtadest teavitama kui ettevõtjad. Sama peavad tegema koerte ja kasside tulu saamise või omandiõiguse üleandmise eesmärgil teise riiki viimise ja toomisega tegelevad isikud. Loomatervise määruse kohaselt on ettevõtja isik, kes vastutab loomade eest, sealhulgas piiratud kestusega ajal, v.a lemmikloomapidajad ja veterinaararstid.

Loomapidajad peavad oma tegevusest teavitama. Kõige lihtsam on seda teha e-PRIA kaudu.

Majandustegevusteate peavad esitama nii eraisikutest loomapidajad kui ka juriidilised isikud, kuna tegemist on majandustegevusega. Juriidilised isikud saavad teateid edastada alates 28. aprillist 2021. a ja füüsilised isikud alates 26. maist 2021 a.

Teavitust tehes tuleb esitada loomapidaja isiku- ja kontaktandmed ning postiaadress, tegevuskoha asukoha aadress ja rajatiste kirjeldus, seal peetavad loomaliigid ja loomade arv ning tegevussuun(a)d.

Juhul, kui esitatud andmed muutuvad, siis ära unusta neid registris ka muuta, hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

Nendel isikutel, kes tegelevad varjupaikadega ja kogumiskeskustega, kust koeri ja kasse viiakse teistesse riikidesse, on nüüdsest tegevusloakohustus. See tähendab, et tuleb esitada tegevusloa taotlus. Seda saab teha e-PRIA kaudu.

Tegevusloa taotlusi on võimalik esitada e-PRIAs alates 12. maist. e-PRIAs esitatud tegevusloa taotluse andmed jõuavad samaaegselt nii PRIA põllumajandusloomade registrisse kui põllumajandus- ja toiduametisse ning viimane kontrollib nõuetele vastavust ka kohapeal. Taotluses tuleb esitada loomapidaja isiku- ja kontaktandmed ning postiaadress, tegevuskoha asukoha aadress ja rajatiste kirjeldus, seal peetavad loomaliigid ja loomade arv ning tegevussuun(a)d.

Juhul, kui esitatud andmed muutuvad, siis ära unusta registrit planeeritavast muudatusest teavitada. Sisuliste muudatuste puhul tuleb seda teha enne muudatuse rakendamist, et põllumajandus- ja toiduamet saaks veenduda, et muudatused ei mõjuta tegevusloa kehtivust.

Lisaks teavitusele ja vajadusel tegevusloa taotlemisele peab iga loomaomanik mõistma oma rolli ja vastutust hoolealuste heaolu ja tervise tagamisel, kuna meie neljajalgsed sõbrad ei saa ise selleks palju ära teha.

Pea meeles, et vastutad oma hoolealuse:

  • piisava söögi, joogi ja muu heaolu eest;
  • tervise eest, sh raviks määratud ravimite andmise eest vastavalt veterinaararsti korraldusele;
  • identifitseerimise, registreerimise ja vaktsineerimise eest.

Teatamis- ja tegevusloakohustusega tegevusalad

Kui mul on kodus üks kass ja koer, kas ma pean ennast PRIA kaudu tegevusest teavitama?

Selgelt tuleb eristada, kas koeri ja kasse peetakse lemmikloomana või hoopis muul eesmärgil. Juhul, kui pead koera ja kassi lemmikuna ning ei tegele koerte ja kasside aretamisega ning kasvatamisega eesmärgiga neid müüa või tasuta ära anda või ei paku loomale hoiukodu, siis ei pea oma tegevusest teavitama.

 

Kui minu koeral/kassil sünnib pesakond, ja ma annan pojad soovijatele, kas pean end registreerima?

Jah, sellisel juhul tuleb oma tegevusest teavitada.

 

Kui minu kassil/koeral sünnivad pojad, kas ma pean PRIA kaudu oma tegevusest teavitama?

Juhul kui kassil või koeral sünnivad pojad ning soov on need endale jätta, siis teavitama ei pea. Küll aga tuleb teavitada, kui kassi- või koerapojad antakse üle või müüakse uutele omanikele.

 

Kui mul on rohkem kui üks koer ja ka mõni kass, nad on hästi hoitud ja hoolitsetud aga nende pojad olen ma alati müünud ja plaanin seda ka edasi teha siis mida ma peaksin tegema?

Sellisel juhul tuleb oma tegevusest teavitada. Kõige lihtsam on seda teha e-PRIA kaudu.

 

Minu naabril on nö kassivabrik/koeravabrik ja mulle tundub, et nende eest ei ole väga hästi hoolitsetud, mida saab nende loomade heaks teha?

Esmalt tuleks naabri tähelepanu juhtida tema kohustustele. Kui sellest ei ole abi, siis teavitada antud naabrist Põllumajandus- ja Toiduametit.

 

Kas registreerimise puhul peab mul olema juriidiline ettevõte?

Ei, teavitamise puhul pole oluline, kas tegemist on eraisikuga või juriidilise isikuga. Juriidilised isikud saavad teateid edastada alates 28. aprillist 2021. a ja füüsilised isikud alates 26. maist 2021 a.

 

Minu juures on naabri kass hoiul, omanik on ise välismaal tööl, kas pean end registreerima?

Kuna kassi hoitakse see aeg, mil omanik on ära ning omaniku naastes kass läheb omaniku juurde tagasi, siis ei tule end registreerida.

Toimetas Heigo Mägi

Loomapidajad peavad oma tegevusest teavitama.
  • Kõige lihtsam on seda teha e-PRIA kaudu, kus pärast sisenemist ja esindatava valimist tuleb loomapidajal esitada majandustegevusteade (Registrid > Tegevuskohaga seotud taotlused ja teavitused > Alusta uut taotlus > Majandustegevusteade).
  • Juhul, kui esitatud andmed muutuvad, siis ära unusta neid registris ka muuta, hiljemalt viie tööpäeva jooksul.
  • Isikud, kes tegelevad varjupaikadega ja kogumiskeskustega, kust koeri ja kasse viiakse teistesse riikidesse, peavad esitama tegevusloa taotluse. Seda saab teha e-PRIA kaudu pärast e-PRIAsse sisenemist ja esindatava valimist (Registrid > Tegevuskohaga seotud taotlused ja teavitused > Alusta uut taotlus > Tegevusloa taotlus).
  • Rohkem teavet leiab põllumajandus- ja toiduameti kodulehelt.
Kino maale
Eelmine3. maist lähevad kooli 1.-4., 9. ja 12. klassi õpilased ning kutsekeskhariduse lõpukursus
JärgmineÕpilaste teadustööde I preemia tuli Kambja valda