Tartumaa arendusselts otsib oma meeskonda projektijuhi assistenti

220

Tartumaa arendusselts (TAS) on piirkonna ettevõtjaid, mittetulundusühinguid ja omavalitsusi ühendav LEADER-tegevusgrupp, mis on loodud maaelu arendamiseks. TASi üheks suuremaks väljundiks on Euroopa Liidu LEADER-programmi elluviimine Tartumaal, samuti piirkondlik ja regionaalne arendustöö.

TAS otsib oma meeskonda PROJEKTIJUHI ASSISTENTI, kelle peamisteks tööülesanneteks on:

 • TASi arendusprojektide (sh rahvusvaheliste) assisteerimine – korralduslik töö, andmete koondamine ja sisestamine, koosolekute protokollimine, aruandluseks vajalike dokumentide ettevalmistamine, e-posti ja telefonisuhtlus
 • teavitustegevused (sh TASi sotsiaalmeedia konto ja gruppide haldamine)
 • erinevate koosolekute, koolituspäevade, õppereiside ja seminaride korraldamine
 • arendusprojektidega seonduva dokumentatsiooni korrashoid ja arhiveerimine.

Edukas kandidaat:

 • on väga hea eesti keele oskusega, suudab korrektselt koostada erinevaid tekste
 • on kiire tegutseja ja talle meeldib korraldada erinevaid sündmusi
 • on loova mõtlemise ja aktiivse algatusvõimega
 • on hea suhtleja ja hindab meeskonnatööd, samas suudab ka iseseisvalt tegutseda
 • oskab hästi inglise keelt
 • soovib anda oma panuse Tartumaa ja Lõuna-Eesti arendamisesse.

Pakutakse:

 • huvitavat ja vaheldusrikast tööd
 • mitmekülgseid enesearendamisvõimalusi (koolitused, rahvusvaheline koostöö, arendustegevus)
 • võimalust karjääri edendamiseks assistendist projektijuhiks.

Tööaeg: täistööaeg

Tööle asumise aeg: juuli/august 2021

CV koos palgasoovi ja motivatsioonikirjaga palume saata märgusõnaga „assistent” hiljemalt 1. juuniks 2021 e-posti aadressile kadri@tas.ee

Kino maale