„Mart tantsib maa müdiseb“

252

Kambjakirje „Tähelinnukesed“ kehastusid mardisantideks ja tõid vaatajate ette etenduse „Mart tantsib maa müdiseb“.

Eesti folkloorinõukogu poolt ellu kutsutud liikumine „Hakkame santima!” tiivustab erinevaid Eesti kogukondi sanditamiskombestikku taaselustama ning 2020. aastal keskenduti mardipäevale.

„Tähelinnud“ on igal aastal sellest vahvast üritusest osa võtnud. Varasemalt Tartus Tiigi seltsimajas toimunud üritus liikus seekord siseruumidest välja ning vaprad mardisandid lõid oma pilli- ja laululood lahti kesklinnas kaubamaja ees. Mardiema ja -isa tutvustasid oma suurt perekonda, publikult ja möödujatelt küsiti mardimõistatusi, kutsuti tantsima, vitsutati tervist ja õnne.

„Tähelindude“ lauluhõigete peale tuli kohale terve hulk mardisante ning koos lõbusas hoos liiguti Tartu raekojaplatsile, kus seltsilisi tervitas linnapea Urmas Klaas. Ega siis muidu saanud – ka raeplatsil pidi pillikeeled ja lauluhääled helisema panema.

Järgmisel päeval toimus Kambja koolis mardi- ja isadepäeva ühisüritus. Õpilased läbisid mardimaskides orienteerumise päevasel ajal, isadel ja teistel pereliikmetel tuli seda teha õhtupimeduses.

Õhtut alustasid „Tähelinnud“ uues õuesõppeklassis mardietendusega, tuues selle esmakordselt Kambjas kokku kogunenud rahva ette. Peab tunnistama, et Kambjas tuntakse vanasõnu ja mõistatusi paremini kui Tartus. Mardikombed tutvustatud ja tantsud tantsitud, said etteritta astuda isad, kes asusid ühiselt oma peredega orienteerumispunkte otsima. Igas punktis andsid õpetajad ülesanded kätte ning õhtupimeduses ja tekkivas libeduses nõudis nende täitmine üsna palju osavust, kiirust ja jõudu. Tore oli näha vapraid isasid, kes olid kooli üleskutsele reageerinud ning kandsid mardimaske.

Kui meeskonnad olid finišisse jõudnud, ootas neid ees soe tee, mardivorstid ja vahukommid.

Oli tore kooliperega koos santida ja isadepäeva puhul sportida.

Piret Petolai

Kino maale