Märka ning tunnusta tublisid inimesi ja organisatsioone!

323

Eelmise aasta Tartumaa aasta õppija ja innovatsiooniaasta eripreemia laureaat Tiia Peetsu on üks neist õnnelikest inimestest. Pärast töötuks jäämist algas tema uus elu. Tiia õppis ja asutas oma ettevõtte ning kuigi kõik ei ole olnud kaugeltki kerge, kumab tema sõnadest praegu suurt soojust ja rahu.

See, et teised tema püüdlusi märkasid, tähendab Tiia jaoks palju: „Uskumatult palju oli abi sellisest tunnustamisest, märkamisest, poolehoidjate sõbralikest õlalepatsutustest… See andis ja annab tänaseni julgust jääda igas olukorras iseendaks ja inimeseks! Enees rahu ja õnne leidmine on tõeline eesmärk, mille poole püüelda.”

Selleks, et sellegi aasta täiskasvanud õppija nädalal, mis toimub 8.–15. oktoobrini, oleks taas võimalik inimeste ja organisatsioonide õpijulgust ja -sõbralikkust tunnustada, tuleb tegutseda juba nüüd. Tunnustamiseks võib kandidaate esitada igaüks ja märkamist väärib igasugune täiskasvanud inimeste õppimine, ka väljaspool õppeasutusi ja koolitusorganisatsioone.

Tunnustame neljas kategoorias:

  • aasta õppija,

  • aasta koolitaja,

  • aasta koolitussõbralikum organisatsioon,

  • aasta koolitussõbralikum omavalitsus.

Esitamise vormid ja reglemendi leiad www.andras.ee/tunnustamine ja esitamiseks on aega kuni 15. juunini.

Leiame koos kõik särasilmsed ja õpihimulised inimesed Eestimaalt üles!

Külliki Steinberg,
Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras projektijuht

Kino maale
EelmineIrma Drenkhan paluti emadepühal Vanemuise lavale
JärgmineKibestumise asemel võiks raske aja enda kasuks tööle panna