Ülenurme Gümnaasiumi direktori ametikohal asub tööle Tõnu Tender

472
Ülenurme Gümnaasium. Foto: Marko Ojakivi

2. juunil toimunud Kambja Vallavalitsuse istungil kinnitati Ülenurme Gümnaasiumi direktori ametikohale Tõnu Tender, kes asub täitma koolijuhi ülesandeid alates 1. augustist.

Tõnu Tender töötab Luunja Keskkooli eesti keele ja kirjanduse õpetajana. Eelnevalt on ta töötanud aastaid haridus- ja teadusministeeriumis, juhtinud Eesti Keele Instituuti ning täitnud ametikohustusi erinevates haridusasutustes.

Ta on valitud ka Luunja Keskkooli 2021. aasta lemmikõpetajaks, kus tunnustamisüritusel toodi välja, et Tõnu Tender on õpilastele kõige enam silma jäänud iseloomu ja õpetamisviiside poolest. „Tema positiivsus on nakkav ning mõttemaailm üllatuslikult lai ja huvitav,“ kirjutas Luunja valla infoleht.

Kambja Vallavalitsuse sotsiaal-, haridus- ja kultuurivaldkonna abivallavanema Liis Rosina sõnul oli konkurss ametikohale tihe ja lõpliku otsuse tegemiseks tuli kandidaatidel täiendavalt tutvustada oma nägemust kooli tulevikust ja konkursikomisjonil kaaluda põhjalikult lõplikku otsust.

„Tegemist oli omavalitsuse ühe olulisema haridusasutuse juhi otsinguga, kelle tööst hakkab sõltuma väga paljude laste edasine elutee, mistõttu meie valiku protsess oli põhjalik ja otsus kaalutletud. Omakorda loodame, et uus juht annab koolile hoo, mis sarnaneb viimaste aastate Tartu linna gümnaasiumite edulooga,“ ütles Liis Rosin.

2021/2022. õppeaastal õpib Ülenurme Gümnaasiumis ligi 1200 õpilast. Gümnaasiumiosa õpilaste arv läheneb 200 ja põhikooliastmes õpib enam kui 1000 õpilast. Omavalitsuse jaoks on oluline, et gümnaasium on piirkonna keskne hariduskeskus, pakkudes konkurentsivõimelist haridust esimesest kaheteistkümnenda klassini.

Ülenurme Gümnaasiumi direktori ametikohale kuulutati välja avalik konkurss käesoleva aasta märtsi lõpus.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineÜlenurme Gümnaasiumi õueala muutub senisest mitmekesisemaks
JärgmineÜlenurme lasteaia direktoriks valiti Mari Sults