Varguste toimepanemine Kambja vallas on sagenenud

376

Viimastel kuudel on sagenenud varguste toimepanemine Kambja vallas.

Septembrist alates on Kambja valla territooriumil toime pandud kümmekond varavastast kuritegu. Varaste saagiks on langenud tavaliselt elumajade kõrvalhoonetes paiknevad tööriistad ning majade ümbruses vedelev vanametall.

Vara kaitsmiseks soovitan ma kasutusele võtta järgmised abinõud:

 • Lukustada korralikult nii elumaja kui kõrvalhoone uksed ja aknad. Uksed tuleb lukustada ööseks ka sel juhul, kui inimesed ise kodus viibivad.
 • Väärtuslikumaid asju tuleb hoida elumajas, mitte kõrvalhoones.
 • Võimalusel paigaldada majale ja kõrvalhoonetele valvesignalisatsioon.
 • Sõlmida kindlustusfirmaga leping vara kaitseks.
 • Mitte lubada enda territooriumile võõraid isikuid, sest kui nad ei saa ülevaadet hoovil toimuvast, ei ole neil võimalik seda hiljem kurjasti ära kasutada.
 • Tuleks panna kirja (eriti õhtusel ja öisel ajal!) elamu vahetus läheduses viibivate võõraste sõidukite registreerimisnumbrid ning edastada need konstaablile.
 • Maja ümbrusesse kogunenud kasutu vanametall tuleks metalli kokkuostupunktis realiseerida, vastasel juhul tehakse seda teie eest (vanametalli kokkuostu hind on hetkel väga kõrge).
 • Kui olete otsustanud vanametalli müüa vahendajatele, siis kindlasti pange kirja nende isikuandmed ja sõiduki number.
 • Jalgrattaid ja mopeede tuleb hoida lukustatult siseruumides.
 • Varguse toimumisest teavitada viivitamatult politseid lühinumbril 110.
 • Suvekodudesse, mis talvisel ajal kasutust ei leia, ei tohiks jätta väärtuslikke tööriistu – need on seal varastele kergeks saagiks.

 

Kui jälgite ülaltoodud nõuandeid, annate olulise panuse nii enda kui lähedaste vara säilimiseks ning juba toime pandud varguste avastamiseks.

Kui omate informatsiooni vargusi toime pannud isikute kohta või teile on pakutud müüa kahtlast päritolu tööriistu, siis palun sellest viivitamata teavitada politsei lühinumbril 110 või minu telefonil 5330 7106 või e-postiga:

kristjan.parveots@politsei.ee.

 Vanemkonstaabel Kristjan Parveots

Kino maale
EelmineEakad sünnipäevalapsed Kambja vallas
JärgmineKülakooliga Kammeri kujunes Kammeri koolikülaks