Taotlusvoor kutsub noortevaldkonna tegijaid koostööle

201

Taotlusvooru „Noorte heaks 2022“ eesmärk on tõhustada noortele tegevusi pakkuvate asutuste ja ühenduste koostööd ning kasvatada noortevaldkonna võimekust vastata noorte vajadustele ja väljakutsetele.

Sel aastal on fookuses kaasamise, hoolivuse, ühtekuuluvustunde ja sallivuse suurendamine ning kultuuridevahelise suhtluse ja kogukondade lõimumise soodustamine. Toetust saavad taotleda noortekeskused, huvikoolid ning noorteühendused. Maksimaalne toetussumma ühele projektile on 10 000 eurot. Taotlusvooru rahastab haridus- ja teadusministeerium 466 000 euroga ning selle viib läbi haridus- ja noorteamet.

„Oleme rõõmsad, et väga oodatud taotlusvoor taaskord avaneb. Varasemate aastate kogemus näitab, et edukad projektid on need, mille planeerimisel mõeldakse jätkusuutlikkusele. Senisest enam eeldame projektides koostöö tegemist ja julgustame taotlejaid leidma partnereid ka teistest omavalitsustest. Samuti kutsume noori jagama mõtteid selle kohta, millised on nende huvid ja soovid. Noorsootöös ja huvihariduses on noorte ideed eriti väärtuslikud,“ sõnas haridus- ja noorteametinoorteosakonna juht Silver Pramann.

Noorte Heaks 2022

Täpsem info taotlusvoorust on leitav ameti kodulehel. Taotlusi saab esitada taotluste menetlemise infosüsteemis kuni 31. augustini.

Infotund

Huvilistele toimub juba, 21. juunil kell 9.00 veebis infotund, kuhu saab registreeruda.

Registreerun infotundi

Infotund salvestatakse ja tehakse kõikidele kättesaadavaks haridus- ja noorteameti kodulehel.

Kino maale
EelmineKambja valla supluskohtade vee kvaliteedist
JärgmineKambja pere- ja koduhooldustöötajad pälvisid tunnustuse