Tartumaa noorsootöötajate ühendus tunnustas maakonna noorsootöötajaid

944

Reedel toimus Nõo muusikakoolis Tartumaa Noorsootöö Tänusündmus, mis traditsioone jätkates tõi aasta lõpus kokku Tartumaa kõigi kaheksa omavalitsuse noorsootöötajad ja valdkonda panustanud inimesed, et neile tunnustust avaldada tehtud töö eest.

Tartumaa Noorsootöö Tänusündmus algas piduliku kontserdiga, kus astusid üles Nõo muusikakooli õpilased Lauri Kurvits, Stegert Johansson ja Robin Murumets. Tervituskõnega esines Elva vallavanem, Tartumaa omavalitsuste liidu aseesimees Toomas Järveoja.

Seejärel tunnustati omavalitsustes valdkonda panustanud inimesi Tartumaa noorsootöötajate ühenduse vastse logoga kaunistatud meenetega. Ühenduse tänukirja valdkonna arengusse panustamise eest said kõik Tartumaa omavalitsused ning ühenduse koostööpartnerid Tartumaa omavalitsuste liit, Tartumaa arendusselts, Tartu ärinõuandla ja Tartumaa noortekogu.

Kambja vallast olid tunnustust vastu võtmas:

– MTÜ Õnnemaa, Ülenurme ning Tõrvandi pere- ja Noortekeskuse juhataja-noorsootöötaja, MTÜ Tartumaa noorsootöötajate ühenduse asutajaliige Kersti Leis,

– MTÜ Õnnemaa, Tõrvandi pere- ja noortekeskuse noorsootöötaja, MTÜ Tartumaa noorsootöötajate ühenduse asutajaliige Kaisa Vahtla,

– MTÜ Õnnemaa ja Luunja kultuuri- ja vabaajakeskuse kitarriõpetaja Toomas Pihlau,

MTÜ Õnnemaa vabatahtlik, IT-spetsialist Hendrik Jürgenson,

– MTÜ Õnnemaa robootikaringi juhendaja Ranel Sarapuu,

– MTÜ Öökull, Kambja avatud noortekeskuse juhataja Triinu Riis,

– MTÜ Öökull, Kambja avatud noortekeskuse noorsootöötaja Jaanika Oolo.

Muusikalist vahepala pakkus ansambel MESI ning kitarristid Anti Lillak ja Siim Rääk. Kontserdi lõpetas Luunja noortebändi Õhtune emotsioon meeleolukas esinemine.

Tänusündmus on üks osa Tartumaa noorsootöötajate ühenduse poolt elluviidavast projektist “Tartumaa noorsootöö koostöövõrgustiku arendamine ja võimestamine”, mis on rahastatud LEADER programmist. Projektijuht Riina Sepma ütles, et on oluline hoida koos ja arendada palju aastaid väga hästi toiminud maakondlikku noorsootöö võrgustikku ning tunda koostööst tuge ja õlg-õla tunnet. Ühenduse juhatuse esimees Egle Haljassaar lisas: “Otsus sel aastal tänusündmust selliselt läbi viia tuli üksmeelselt. Meie eesmärk ei olnud kedagi eriliselt esile tuua, sest valdkonnas tegutsevad inimesed annavad iga päev endast maksimumi, et noorte arengut toetada ning me soovime kõiki selle eest siiralt tänada. Meil on hea meel, et need inimesed näevad teisi enda ümber mitte konkurentide, vaid kolleegide ja koostööpartneritena.”

MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus on 2015. aastal loodud Tartumaa kohalike omavalitsuste, piirkondlike arendusorganisatsioonide esindaja(te)st ning füüsilistest isikutest koosnev iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mille eesmärk on Tartu maakonnas noorsootöö erinevate valdkondade arendamine ning ühistegevuste korraldamine. Tegevus on suunatud noortele, noortega tegelevatele töötajatele ning noorsootöö erinevates valdkondades osalevatele vabatahtlikele.

Kino maale
EelmineElva Jõululaat
JärgmineJõulukuul algab leibkonna eelarve uuring