Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldavad õppuse Ussisõnad

411
Kambja vallas toimuvad õppuse Ussisõnad peamised väljaõppetegevused 5.–7. oktoober 2023. Pilt: Kaitseliit

Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldavad sellel sügisel õppuse Ussisõnad, mille raames ligi 10 000 maakaitseüksuste reservväelast värskendab õppekogunemisel oma üksikvõitleja individuaalseid sõjalisi baasteadmisi. Lisaks harjutatakse jao ning rühma tasemel vastase kulutamist ja varitsuste ning tõkete püstitamist.

„Operatsiooniga Ussisõnad suurendame sõjaaja kaitseväge 10 000 inimese võrra. Sisuliselt on see kaitseväe ajaloo üks suuremaid kvantitatiivseid arenguhüppeid, mis toimub pooleteise aasta jooksul. See on kahtlemata suur väljakutse kaitseväele ja Kaitseliidule, kuid julgeolekuolukord meie ümber ei anna meile õigust teha neid asju aeglasemalt või väiksemas mahus,“ ütles kaitseväe juhataja kindral Martin Herem. „Eesmärgi saavutamiseks on aga määrava tähtsusega reservväelastest jao- ja rühmaülemate roll oma alluvate juhtimises ja ka väljaõppes. Mõnes mõttes suurendame me oma kaitsevõimet sarnaselt Ukrainaga 2022. aasta märtsis, kuid meil on olnud terve aasta ettevalmistusteks ja meie pole hetkel lahingutes,“ lisas kindral Herem.

Ussisõnadel osalevad valdavalt need reservväelased, kes määrati 2022. aasta jooksul maakaitseüksuste koosseisu, kelle ajateenistusest on möödunud üle viie aasta ja kelle senised ametikohad on täidetud hiljem ajateenistuse lõpetanud reservväelastega. Samas võimaldab nende väljaõpe jätkuvalt täita sõjalisi ülesandeid.

Ussisõnade aktiivsem tegevus toimub 28. augustist 8. oktoobrini. Selles ajavahemikus korraldavad kõik Kaitseliidu maakaitseringkonnad koostöös kaitseväe üksustega neile määratud üksuste väljaõppe. Iga üksuse väljaõpe on jagatud ülemate väljaõppeks, põhikoosseisu väljaõppeks ja koostegevusharjutuseks. Üldjoontes kestab iga maakaitseringkonna korraldatav väljaõpe ligi 10 päeva.

Tegevused Kambja vallas

Tartu maakonnas algab õppus Ussisõnad 29. septembril ja kestab kuni 8. oktoobrini. Selles ajavahemikus toimuvad mitmed tegevused, mis toovad teedele ja erinevatele maa-aladele tavapärasest suuremas mahus kaitseväelasi ning kaitseväe tehnikat.

Kambja vallas toimuvad peamised väljaõppetegevused Tõrvandi aleviku ning Soinaste, Reola ja Talvikese küla lähistel, mis toovad ajavahemikul 5.–7. oktoober kaasa ajutisi muudatusi liikluskorralduses. Kaitsevägi ja Kaitseliit paluvad kohalikelt elanikelt mõistvat ja toetavat suhtumist ning tänavad kõiki, kes aitavad kaasa õppuse õnnestumisse!

Õppusel osalejad kannavad lahingvarustust ja teenistusrelva. Lahingolukorra jäljendamiseks kasutatakse imitatsioonivahendina paukpadruneid.

Tunneme uhkust õppusel osalevate reservväelaste üle!

Kaitseliidu kontakt: Julia Siimberg, Kaitseliidu Tartu maleva teavituse ja tsiviil-sõjalise koostöö spetsialist, 5377 0977, julia.siimberg@kaitseliit.ee

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

 

Kino maale
EelmineTartumaa aasta õpetaja 2023 konkursi piirkondlikud laureaadid on selgunud
JärgmineKambja noortevolikogu liikmed kutsuvad maailmakoristuspäevale