Ülenurme kool innustab liikuma

1006
Lapsed turnivad ronimisseinal suure lustiga. Foto: Kaspar Koolman

Alates veebruarist on Ülenurme gümnaasium liitunud Liikuma Kutsuva Kooli programmiga. Meie eesmärgiks on üheskoos kujundada vahetunnid, ainetunnid, koolitee ja koolimaja selliseks, et saaksime koolis olla võimalikult aktiivsed.

Terviseeksperdid soovitavad, et kõik lapsed ja noored vanuses 5–17 aastat peaksid iga päev vähemat 60 minutit aktiivselt liikuma. See on vajalik eeldus nende tervise, arengu ja ka õppimisvõime jaoks. Tänapäeva istuval ajastul ei tule liikumine aga laste jaoks loomulikult, vaid vajab teadlikku suunamist ja soodustamist, muuhulgas ka koolipäevadel. Liikuma Kutsuv Kool tähendab vahetundide korralduse, ainetundide, aga ka koolitee ja koolimaja läbimõtlemist nii, et lapsed saaksid olla võimalikult aktiivsed. Teadusuuringud näitavad, et paremad võimalused koolis liikuda seostuvad suurema koolirõõmu ja paremate õpitulemustega.

Üheks meie eesmärgiks on koolis alates esimestest klassidest aastaringsete õuevahetundide sisseviimine. Nii teadusuuringute kui teiste koolide kogemus näitab, et õuevahetunnid on üks parimaid viise lisada liikumist ka nende õpilaste päevadesse, kes muidu pigem paigal eelistavad olla. Lisaks liigutamisele pakub õuevahetund ka vaba mängu võimalusi ja aitab seetõttu taastada laste keskendumisvõimet, samuti aitab õuevahetund pikast ja nõudlikust koolipäevast lihtsalt taastuda. Aktiivse vahetunni pakkumiseks oleme algklasside majja üles seadnud ronimisseina, mille lapsed on ülihästi vastu võtnud. Samuti on plaanis kujundada liikuma kutsuvaks kooli sisehoov ja õueala.

Meie kooli Liikuma Kutsuva Kooli meeskonda veavad Kaspar Koolman, Marit Rauk, Ester Sädemets, Merje Aavik, Kaire Roonurm ja Toomas Laan.

Ootame aktiivset osalust ja koostööd!

MERJE AAVIK,
Ülenurme gümnaasiumi õppealajuhataja

Kino maale
EelmineÜlenurme gümnaasiumis on emakeelepäeva tähistamisel tähtsus
JärgmineÜlenurme muusikakoolis