Õppimine õpetades

697

Lapsesuu ütleb, et õpetajad on väga targad – ja miks? Sest nad õpetavad.

Mida teha siis, kui on maikuu ja kooliväsimus annab õpetajatel tunda? Lahendus on lihtne: 7. klassi matemaatika ainekavas on ette nähtud teema „Hulknurgad ja prismad“, mis eeldab varemõpitu kordamist. Samal ajal õpivad 1. klassid matemaatikas geomeetrilisi kujundeid. Nutikad õpetajad viisid õpilased omavahel kokku.

Käisime 9. mail oma klassiga algklasside majas matemaatikatundi andmas. Teemaks oli geomeetria ja geomeetrilised kujundid. Me õpetasime 1.a klassi õpilasi gruppides – kaks või kolm põhikooliõpilast sai endale umbes sama palju õpilasi õpetada. Eeltöö pidi olema põhjalik. Mina ja Aleksandra saime enda õpetada kaks pisikest tüdrukut – Liselli ja Meribeli. Võtsime ka näidiskujuneid kaasa. Alustasime lihtsa mängukesega, siis kordasime kujundid üle ja tegime neist ilusa joonistuse. Tunni lõpus tehti 1.a klassile ka eraldi kahootimäng, et vaadata, kas õpitud kujundid on selged.

Leian, et see õpetamine oli päris huvitav kogemus. Kindlasti võiks selline asi uuesti toimuda, sest nii sai ka enda jaoks kõik korralikult üle korratud.

NELLE-ANN VARE,
ÜG 7.c klassi õpilane

Meile anti ülesanne oma klassiga õpetada 1. klassi õpilastele geomeetrilisi kujundeid. Kui see päev saabus ja me klassiga kohtusime, olin natuke närvis, aga asjata. Esimese klassi õpilased olid väga toredad ja vaiksed ning kuulasid hoolikalt. Meil oli prinditud materjale. Arutasime, mida nägime. Kasutasime palju joonlauda. Tund möödus väga kiiresti ja nad said kõigest ilusti aru. Minu arust oli väga tore õpetada esimest klassi, sest sealt sai nii palju uusi kogemusi.

LIIS-MARII PÕDER,
ÜG 7.c klassi õpilane

Kino maale
EelmineVolbriöös leidub teemasid…
JärgmineKaubandusettevõtted kutsuvad noori tööle